(texten är ett tal som hölls på ett möte i Stockholm) Jag har fått i uppgift att prata föreningens ideologi och politik. Här bakom mig hänger en banderoll där det står “Bygg upp ett maoistiskt kommunistparti!”. Utifrån detta kan man ställa ett antal frågor. 1. Vad är syftet med ett kommunistparti? 2. Vem var Mao…


Det kommunistiska partiet är en förtrupp Det behövs en förtrupp, en slags generalstab, som kan samordna klasskampen i varje land. Under de senaste decennierna har många rörelser kommit och gått. Ta bara Attac och Occupyrörelsen, som försvunnit i det blå. Se på massdemonstrationerna på Tahirtorget i Kairo, som ledde till att Mubarak avsattes. Samma rörelse…


(Utgiven av Marxist-Leninistiska Kampförbundet 1971) Innehållsförteckning Förord I. Set Persson, kort biografi II. Komintern och Sveriges Kommunistiska Parti -Enhetsfrontstaktiken -Ny period av kris, revolutioner och krig -SKP under Komintern -Splittringen 1929 -Efter 8:e partikongressen -Händelserna i Sandarne och kampen mot lönesänkningsoffensiven -Generalstrejk i Sandarne III. Sveriges Kommunistiska Parti på marsch åt höger -12:e kongressen 1944…

I stort sett hela borgerligheten driver på för mer resurser till polisen som ett sätt att möta en påstått ökad brottslighet. Det finns två stora problem med detta. För det det första så ökar inte brottsligheten nämnvärt och för det andra så minskar inte brottsligheten för att man ökar antalet poliser. Ökar brottsligheten över huvud…

Det socialdemokratiska partiet har fortfarande ett politiskt grepp om en stor del av arbetarklassen i Sverige. Därför finns det anledning att försöka förstå hur partiet fungerar och samverkar med den borgerliga staten. 2015 så tappade Socialdemokraterna partisympatier bland LO-medlemmar med en nedgång från 56,6 procent i maj 2014 till 49,1 procent i maj 2015 enligt…

Varje dag får vi höra en maktens röst som vill få oss att tycka någonting. Denna röst låter göra sig gällande nästan överallt. De som styr, och besitter både makt och pengar, är tämligen måna om att föra fram sin mycket sväva och okomplicerade världsbild som vilar på en fördummande dikotomi mellan ont och gott,…

Analys Almedalen: Järn bryts av stål! Pajaskonsternas Almedalsvecka blev 2016 en knuten järnnäve. Borgarklassen rev demonstrativt masken och trynet stinker unken nationalism. Mot svinstians offensiv biter enbart arbetarklassens härdade stål. Visst bjöd den borgerliga (sken) demokratin på ett par goa skratt under Visbys pladdervecka: Major Björklunds våta hyllningstal till EU och NATO bidrog till munterhet….

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Så bryter Kommunistiska manifestet uppfattningen om historien som ett resultat av metafysikens hjärnspöken. De utsugnas befrielse förutsätter en materialistisk världsåskådning. Inte brun postmodernism! Mao hade rätt när han påpekade att kärnan i också Marx livsgärning är att det är rätt att göra uppror. Synonym till uppror…

Många arbetare upplever att fackrepresentanter inom olika fackförbund står på arbetsköparens sida. Detta fenomen är något som sällan eller aldrig diskuteras i Sverige men som är ett i högsta grad levande problem runt om i landet. Här nedan är några aktuella exempel. Fackombudet ljuger om fakta En kvinna som har drabbats av en arbetsskada i…