Det socialdemokratiska partiet har fortfarande ett politiskt grepp om en stor del av arbetarklassen i Sverige. Därför finns det anledning att försöka förstå hur partiet fungerar och samverkar med den borgerliga staten. 2015 så tappade Socialdemokraterna partisympatier bland LO-medlemmar med en nedgång från 56,6 procent i maj 2014 till 49,1 procent i maj 2015 enligt…

Varje dag får vi höra en maktens röst som vill få oss att tycka någonting. Denna röst låter göra sig gällande nästan överallt. De som styr, och besitter både makt och pengar, är tämligen måna om att föra fram sin mycket sväva och okomplicerade världsbild som vilar på en fördummande dikotomi mellan ont och gott,…

Analys Almedalen: Järn bryts av stål! Pajaskonsternas Almedalsvecka blev 2016 en knuten järnnäve. Borgarklassen rev demonstrativt masken och trynet stinker unken nationalism. Mot svinstians offensiv biter enbart arbetarklassens härdade stål. Visst bjöd den borgerliga (sken) demokratin på ett par goa skratt under Visbys pladdervecka: Major Björklunds våta hyllningstal till EU och NATO bidrog till munterhet….

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Så bryter Kommunistiska manifestet uppfattningen om historien som ett resultat av metafysikens hjärnspöken. De utsugnas befrielse förutsätter en materialistisk världsåskådning. Inte brun postmodernism! Mao hade rätt när han påpekade att kärnan i också Marx livsgärning är att det är rätt att göra uppror. Synonym till uppror…

Många arbetare upplever att fackrepresentanter inom olika fackförbund står på arbetsköparens sida. Detta fenomen är något som sällan eller aldrig diskuteras i Sverige men som är ett i högsta grad levande problem runt om i landet. Här nedan är några aktuella exempel. Fackombudet ljuger om fakta En kvinna som har drabbats av en arbetsskada i…

Det finns en del bland de som kallar sig kommunister som tycker att man inte skall “klaga” på “andra  vänstergrupper”. På ett plan har de rätt, småaktig sur klagan är verkligen trist. Den som sprider ytligt skitsnack som att en politisk motståndare är “mesig” eller “värdelös” gör mer skada än nytta. De flesta som  engagerar…

Vad är KPML( r ):s uppgörelse med maoismen värd? KPML( r ) publicerade en artikelserie, betitlad “Marxism eller idealism”, i Proletären nr 12 – 25 1979, vilken Centralkommitten ställde sig bakom i februari 1979. “Marxism eller idealism” ska ses som en självkritik för KPML(r):s “handlande i vissa frågor”, i vilken man bekänner färg vad gäller…

(Bilden är påpixlad eftersom vi inte tror på att bygga organisationer i socialdemokratisk stil. Det handlar inte om att “inte våga stå för sina åsikter” utan främst om att vi vill bygga organisationer som kan överleva oavsett samhällsklimat). “Anti-revisionistiskt” första maj firades i år genom en stilla manifestation vid Set Perssons grav. En kamrat höll…

Svenska Bostäder ska renovera 5200 lägenheter runt Järvafältetftet som en del av Järvalyftet. Företaget har under de senaste decennierna gjort väldigt lite reparationer och höjt hyran år efter år. Nu vill de genomföra stora reperationer och samtidigt höja hyrorna med tiotals procent. Hyreshöjningarna kommer att innebära att många inte kommer att ha råd att bo…

Präriebrand fungerar som en utåtriktad studiegrupp som studerar Marx, Lenin och Maos (MLM) texter och den skall dessutom fungera som en aktionsgrupp. Anledningen till att man väljer att studera just MLM är att man anser att det är just dessa tre som främst bidragit till en revolutionär teori som kan ge vägledning för kampen i…