Ett par tusen flygblad kommer att tryckas av vardera flygblad och delas ut av kamrater på gymnaiser och högstadier i Stockholm. Innehållet i flygbladen har diskuterats på flera möten och på vinterlägret och arbetet med flygbladen har varit mer kollektivt än vanligt. Flygblad: Ned med imperialismen! Ladda ner här. Flygblad: Sluta snåla! (om gratisarbetet på…

Alla som har gått i skolan i Sverige har hört hur fantastiskt Sverige är. Men det som lärs ut är inga ”sanningar” utan propaganda (1) som makthavarna vill att eleverna ska hålla med om. Några exempel. ”SVERIGE ÄR EN DEMOKRATI”. Sverige är inte alls någon demokrati för flertalet utan en demokrati för de rika (kapitalisterna)…

Om NATO placerar kärnvapen i Sverige ökar risken troligen kraftigt att Sverige blir bombat med kärnvapen om krig bryter ut. “Alla” borde göra något för att visa finansoligarkins drängar i riksdagen att vi inte accepterar deras sjuka och livsfarliga politik. Fred mellan folk – kamp mellan klasser!