Hamnarbetarförbundet varslade den 14 januari om landsomfattande stridsåtgärder för att tvinga arbetsköparna, Svenska Hamnar, att teckna kollektivavtal med förbundet. Bakgrunden är Svenska Hamnars systematiska trakasserier mot Hamnarbetarförbundet under 2018. Hamnarbetarförbundet, som organiserar majoriteten av hamnarbetarna i Sverige, utestängdes från information, förhandlingar och samverkan, kastade ut förbundet från deras lokaler, liksom fråntog förbundets skyddsombud deras befogenheter….

“Public transportation unions in Rome plan to launch a 24-hour strike on Friday, January 17. The strike will affect all bus, tram, subway, and regional railway services provided by the Transport Company of the Municipality of Rome (ATAC). The Roma-Lido, Termini-Centocelle, and Rome-Civitascastellana-Viterbo regional rail lines are expected to be particularly affected. Unless averted, significant transportation disruptions are to be expected…

Report: International Committé to Support the Pepople´s War in India Milan 8th December The Internationalist Meeting of the International Committee for Support the People’s War in India was successfully held in Milan 8th december 2018 Various articipants from various European countries: Italy, France, Austria, Germany, Switzerland, Galicia, Turkey. Others have sent messages, particularly from England,…

Kinesisk media rapporterar att myndigheterna i norra Kinas autonoma region i Inre Mongoliet undersöker fallet med en mellanskola som hängt upp Folkrepubliken Mongoliets flagga. Bilder som publicerats online visar att eleverna sjöng och dansade i ett klassrum med en flagga med Mongoliets nationella emblem som hängde på väggen. Myndigheterna bekämpar även aktivt pan-islamiska tendenser på…

Officiellt har försvarsdepartementet 4,775 “utposter”, spridda över alla USA:s 50 delstater, åtta amerikanska “territorier” och 45 utomlands. Totalt 514 av dessa 4 775 utposter ligger utomlands, enligt Pentagons senaste officiella sammanställning. Bara för att nämna några i en lång lista så finns baser i Diego Garcia, i Djibouti på Afrikas horn, samt i Peru och…

Från facebookeventet: “Gula västar för jämlikhet! Vi har fått nog! Vi har fått nog av att slita för en liten ekonomisk elit, vi har fått nog av att pengarna inte räcker till hyran, nog av att se hemlösa medmänniskor medan politikerna berikar sig själva. Vi är trötta på att behandlas som valboskap som ska luras…