Onsdagen den 20 februari demonstrerade arbetare med stöd av studenter och tjänstemän i flera delar av landet mot den planerade penionsreformen som den fascistiska presidenten Bolsonaro har lagt fram. Reformen, som kommer att skära ner pensionen och höja pensionsåldern, lämnades in till kongressen veckan efter. Tusentals arbetare demonstrerade vid ”Praça da Sé” (Havets torg) i…

KFML/SKP:s partistyrelse skrev 1977 en resolution i kvinnofrågan som är läsvärd. Grundlinjen är att försöka bygga upp klassbaserade kvinnogrupper lokalt med sikte på en landsomfattande proletär kvinnorörelse och ideologisk kamp mot den borgerliga feminismen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som tenderar att se männen i allmänhet som huvudfienden. Läs resolutionen här

Hamnarbetarförbundet svarar på arbetsgivarnas stridsåtgärder – varslar om arbetsnedläggelse och blockad 2019-02-2. Göteborg den 27 februari 2019 Varsel om arbetsnedläggelse och blockadSveriges Hamnar har den 22a februari varslat om stridsåtgärder mot samtliga av Hamnarbetarförbundets medlemmar i landets hamnar. I ingressen till varslet påstår arbetsgivarorganisationen att Hamnarbetarförbundet inte accepterar ett sedvanligt andraavtal. Detta är en ren…

Hamnarbetarförbundet varslade den 14 januari om landsomfattande stridsåtgärder för att tvinga arbetsköparna, Svenska Hamnar, att teckna kollektivavtal med förbundet. Bakgrunden är Svenska Hamnars systematiska trakasserier mot Hamnarbetarförbundet under 2018. Hamnarbetarförbundet, som organiserar majoriteten av hamnarbetarna i Sverige, utestängdes från information, förhandlingar och samverkan; Svenska Hamnar kastade ut förbundet från deras lokaler, liksom fråntog förbundets skyddsombud…

Från facebookeventet: “Gula västar för jämlikhet! Vi har fått nog! Vi har fått nog av att slita för en liten ekonomisk elit, vi har fått nog av att pengarna inte räcker till hyran, nog av att se hemlösa medmänniskor medan politikerna berikar sig själva. Vi är trötta på att behandlas som valboskap som ska luras…

“Samtidigt har allt fler svårt att få en fast bostad överhuvudtaget. I dag räcker inte en genomsnittlig LO-lön för att köpa en bostadsrätt i storstadsområdena. Andra kan inte få ett hyreskontrakt för att de saknar en fast inkomst. Marknaden kommer inte att bygga bort bostadsbristen eller råda bot på hemlösheten Det växande svenska bostadsprekariatet består…

“I boken ”Kommunistjägarna” (som gavs ut första gången 1990) visar författarna Thomas Kanger och Jonas Gummesson hur Socialdemokraterna under lång tid kartlade kommunister i Sverige. En av de ledande kommunistjägarna var Paul Björk, NSD:s chefredaktör 1951-1956. 1947 anställdes Paul Björk på det socialdemokratiska partihögkvarteret i Stockholm med särskilt ansvar för att ta fajten mot kommunisterna…