Ett par hundra personer slöt idag upp för att fira segern över nazismen den 9 maj 1945. Folk samlades först vid La Mano där tal hölls och sedan gick demonstrationen vidare mot Medborgarplatsen. Demonstrationen var en del av aktionen “De odödligas regemente” som genomförs i flera f.d. sovjetrepubliker. Deltagarna tar i dessa manifestationer med bilder…

Kommunistiska Föreningen arrangerar regelbundet studiecirklar i marxismens klassiker. Deltagarna träffas varje eller varannan vecka och läser och diskuterar tillsammans marxistiska texter. Studiecirklarna brukar börja med Marx & Engels kommunistiska manifestet och deltagarna bestämmer sedan gemensamt vad man fortsätter med. Beroende på intresse så kombineras cirklarna med sociala, politiska eller kulturella aktiviteter. P.s. Alla är välkomna…

De blev en dag av gemenskap och kamp för att störa fascisternas massiva samling i Stockholms centrum. De hade samlats för att demonstrera mot “främlingar” (dvs. vem som helst som de inte känner). Ett stort antal personer gjorde en rejäl ansträngning för att störa arrangemanget och lyckades till viss del i Gamla Stans gränder. Redan…

Idag var det en demonstration mot krisen i vården på Medborgarplatsen i Stockholm. Unga Byggare från fackförbundet Byggnads höll inspirerande tal och det gjorde också Kristian Carlsson från Blodcancerförbundet. Ett av de bättre talen hölls av läkaren Märit Halmin som beskrev problemen ur ett mer ekonomiskt-politiskt perspektiv. Hon menade att grundproblemet är att politikerna har…

Några kamrater från Präriebrand affischerade i östra delen av Rinkeby utanför Stockholm. Många ungdomar i området upplever att polisen regelmässigt begår övergrepp och är allmänt oförskämd och rasistisk. Präriebrands kampanj syftar till att mobilisera ett motstånd mot trakasserierna.

PROTEST! I arbetarförorten Tensta är exploateringen av hyresgästerna mycket hård. Obefintligt eller undermålig underhåll, arrogans, krafitgt höjda hyror på kort tid, etc. Kommunisterna satte upp varningsaffischer på hyresvärden Victoria Parks lokaler. Affischerna sätts upp som en del av kampanj mot utsugare och parasiter som är särskilt giriga.