I år kommer valet till EU-parlamentet att äga rum den 26 maj i Sverige. Vår linje är att valet ska bojkottas. Varför denna linje? EU är ett imperialistiskt block, en sammanslutning av nationalstater, som främst domineras av Tyskland, men även av Frankríke. EU-projektets yttersta mål är att skapa en federal statsmakt, att utveckla EU till…

Den kommunistiska rörelsen i Europa och på många håll i världen är fortfarande liten. Vad ska vi göra åt det? Finns det en universalmedicin? Ja det gör det. Det finns i vart fall två “tabletter” som måste sväljas. Studera klassikerna (hoppa över tolkningar) och analysera samtiden i ljuset av detta. Utan ideologisk skolning finns varken…

Beslutad 2018-12-22 Beslutat av föreningens ledningsgrupp. Gäller fr.o.m. 2018-12-22 och tills vidare. Sammanfattning Kommunistiska Föreningen har nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Den som drabbas, eller de som misstänker att någon annan kamrat drabbas ska omedelbart ta upp problemen i organisationen. Dessa rutiner beskriver hur enskilda medlemmar och organisationen ska hantera dessa frågor….


Beslutad 2018-12-22 av föreningens ledningsgruppGäller från och med 2018-12-22 tills vidare Den maoistiska rörelsen utvecklar i dag kampen i ett mycket stort antal länder i hela världen. Organisationerna har nått olika långt i sin utveckling och dess inflytande varierar från land till land på samma sätt som det finns skillnader i historia, erfarenhet och politisk…


Riksdagsvalet bjöd inte på några större överraskningar. Det var väntat att Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle gå tillbaka. Liberalerna behöll sin röstandel. Däremot gick Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna framåt. Valdeltagandet låg på 87,1 procent, förmodligen det högsta sedan 1985. Egentligen är den parlamentariska situationen när detta skrives i princip densamma som före riksdagsvalet. Det…

Föreningen har dragit igång med en valkritisk kampanj. Vi tror inte det hjälper oss att stämma in i kören som säger att det viktigt att rösta på något av de existerande partierna. Vi övertygade om att det enda sättet att vända den negativa utvecklingen i samhället är att många fler “tar saken i egna händer”…

De fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och SACO och Svenskt Näringsliv har återigen ingått en ohelig allians och slutit ett avtal om att begränsa strejkrätten. Förevändningen är att råda bot på situationen i Göteborgs hamn, men denna är helt och hållet ett resultat av APM Terminals konstanta angrepp på Hamnarbetarförbundet och dess fackliga rättigheter. I stället…

Vad gäller riksdagsvalet 2018? Vart fjärde år sker ett riksdagsval i Sverige. Lika lite som tidigare riksdagsval i grunden har förändrat situationen i Sverige kommer detta års riksdagsval att göra det. I Sverige råder borgerlig demokrati. På pappret innebär detta att all makt utgår från folket och att denna makt utövas genom valsedeln. Men vilka…

Greetings comrades! I speak to you from the Communist League of Sweden and bring forth our intentioned Red salute to all comrades, hosts and participants and all comrades in the world who take this very special occasion to celebrate the 200 years since the birth of Karl Marx. We greet all the actions that has…

NATO bildades 1949 efter andra världskriget. Det är en militär allians under ledning av USA, som ursprungligen bildades för att dämma upp för det ”kommunistiska hotet”. Först 1955 bildades Warzawapakten. Sveriges neutralitetspolitik innebar alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. I realiteten var dock Sverige en informell allierad med NATO, särskilt efter 1948. Det…