Den 5 december genomfördes ett panelmöte på temat “Rädda hyresrätten” i “Folkets Husby”. Tanken med mötet var troligen att det skulle fungera som ett slags startskott för att bekämpa utförsäljningar av kommunalt ägda bostäder. view full post »