Artiklar

Enver Hoxha vederlagd

Efter Mao Zedongs död 1976 gick Albaniens Arbetarparti (AAP) under ledning av Enver Hoxha till öppet angrepp mot Mao Zedong och splittrade därmed den...

Proletariatets förening, proletariatets parti

Marxismen lär oss att ett politiskt parti är produkten av klasskamp och samtidigt ett verktyg för en specifik klass. I klassamhället, om en given...

April 1944 – SKP antar S handlingsprogram som sitt eget

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram var ett handlingsprogram för olika reformer, framtaget av svenska arbetarrörelsens socialdemokratiska organisationer under andra världskriget. Det färdigställdes 1944 och antogs även av...

Debatt: SÄPO i trångmål; har svårt att “hitta hoten”

Säkerhetspolisen har det jobbigt med internet. Om man myndighetens årsbok är två saker tydliga: Det var bättre förr när ”säkerhetshoten” fanns i tydliga vänsterorganisationer...

Vilken är situationen efter tre veckors krig i Ukraina?

Hämtad från Tjen Folket Media. Det förbrytaraktiga kriget fortsätter i Ukraina. Det är nu 20 dagar sedan den ryska imperialismen överföll Ukraina. Deras motiv är...

1921 – 25–26 mars: Socialdemokratiska Vänsterpartiet antar de 21 villkoren och byter namn till SKP

Bilden är från Socialdemokratiska vänsterpartiets kongress i Stockholm 1917, i Viktoriasalen, Tunnelgatan Stockholm. Utländska gäster. Här även bland annat Zeth Höglund. Den 25–26 mars...