Artiklar

S: Från att stödja kurderna till att hjälpa till att döda dem på mindre än ett år

För att få med Sverige i krigsalliansen har Socialdemokraterna på mindre än ett år gått från att skriva avtal om att stödja det kurdiska...

Mellan fetma och hunger: Den kapitalistiska livsmedelsindustrin

Här är en översatt intressant och obehagskänsloväckande artikel av en kanadensisk forskare och förmodad reformist. Robert Albritton Vi lever i en värld som kan tillhandahålla en...

Fred Åkerströms samhällskritiska gärning

Fred Åkerström är känd för bellmantolkningar men han har också gjort en del samhällskritiska visor. Som ett uttryck för sitt engagemang så var  han...

Det fanns flera gäng inom ledningen för Kinas Kommunistiska Parti under Mao Zedongs sista år

Den 3 maj 1975, d.v.s. drygt ett år före sin död, deltog Mao Zedong på ett möte med medlemmar från Politbyrån. Hans samtal med...

Inför valet: Dagens stat och kommuner kan inte användas för att få slut på klassamhället

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram att de vill införa "socialism" och bryta "kapitalets makt" genom att bredda "demokratin" (staten). KP vill "utvidga demokratin till...

Studiet av Maos lilla röda hade två sidor under kulturrevolutionen

Texten är hämtad från Against Lin Biaoism and Tendencies Towards Empty Sloganeering  i Red Paper nr 2 https://www.bannedthought.net/USA/MCU/RedPages/RedPages-02-Jan2022-r2.pdf,  sid. 31 “Under uppbyggnadsskedet av den stora...