LO-ledningen har lämnat walkover på förhand

LO-ledningen har lämnat walkover på förhand

(Susanna Gideonsson, LO:s ordförande) LO-ledningen har lämnat walkover på förhand Vilket är läget för arbetarklassen i Sverige inför den stundande avtalsrörelsen 2023? Arbetarklassen står inför en dyrtid, en formidabel levnadskostnadkris. • Enligt Medlingsinstitutet...
Bekämpa flyktmentaliteten

Bekämpa flyktmentaliteten

”Jag trivs inte med mina grannar”, ”Det är för mycket bråkiga ungdomar i området”, ”Området har dåligt rykte”, ”Mitt jobb är alldeles för tungt”, ”Jag trivs inte i min klass”, ”Min partner är för...
Hotet från ”vänstern”

Hotet från ”vänstern”

Var tar de progressiva intellektuella vägen? De dyker upp och gör en insats och sedan försvinner de i armarna på det stora revisionistpartiet (V). Känner ni igen detta scenario?: ”Ja ja jag håller ju inte med dem om allt men de ju mot nedskärningar och NATO...
Vad ska vi ställa för krav på nya medlemmar?

Vad ska vi ställa för krav på nya medlemmar?

De flesta partier och politiska föreningar tar glatt in nya rekryter utan att ställa några särskilda krav. Denna inställning har antagligen förstärkts av att partierna (och det politiska livet i övrigt) har tappat otroligt många medlemmar de senaste decennierna. Se...
Om putinregimens mobilisering

Om putinregimens mobilisering

Putinregimen mobiliserar ytterligare 300 000 soldater för kriget i Ukraina. Den här gången är det fråga om utskrivning av s.k. reservister, d.v.s. sådana som tidigare gjort värnplikten. När USA, vars militära styrkor var värvade, d.v.s. yrkessoldater, började med...