Debatt

Debatt: Det är skillnad på citat och citat, speciellt om folkkriget

Sven Laurin har skrivit ett inlägg ”Vad Mao ’har sagt’ vid ett enstaka tillfälle kan aldrig vara ett tungt argument i sig själv”, i...

Debatt: Föreställningen om folkkrgsteorin som stöd för en “äventyrslinje” är helt fel

En äventyrlig linje vore att inleda en väpnad kamp när det inte finns förutsättningar att vinna inom överskålig tid och det inte går att...

Debatt: Kontinuitet är självklar och nödvändig

Zorro Suyin ondgör sig i debattartikeln ”Kontinuitet” från den 30/12 över att Kommunistiska Föreningen och Marxistiskt Forum lyfter fram ”gruppen” KFML. Faktum är att...

Debatt: Vad Mao “har sagt” vid ett enstaka tillfälle kan aldrig vara ett tungt argument i sig själv

En del kamrater pratar om vad Mao "har sagt" i den ena eller andra frågan. Men Maos tänkande utvecklades efter hand och han ändrade...

Debatt: En synpunkt på “Communist internationals” senaste uttalande

Uttalandet som i det stora hela är helt okej ur min synvinkel innehåller en olycklig del som jag uppfattar som ett stöd för en...

Debatt: Kontinuitet

Detta är en debattartikel och för innehållet står enbart författaren själv. I flera inlägg på Föreningens hemsida och i MF lyfts gruppen KFML fram som...