Debatt

Debatt: Vart ska Wallenbergssfärens arv gå?

Vi publicerar här i oredigerat skick en text som har kommit in till redaktionen. En av de enskilt viktigaste samhällsfrågorna i denna gamla stat ska...

Debatt: Befinner sig den revolutionära rörelsen i världsmåttstock på en strategisk offensiv?

Ett påfund av Perus Kommunistiska Parti under Gonzalos ledning var teorin om att den revolutionära rörelsen i världen idag befinner sig på en strategisk...

Debatt: MLPD om Turessons artikel “Behövs en ny international?”

En kommentar till Rickard B. Turessons principiella artikel "Behövs det en ny kommunistisk international?" Vi inom MLPD (Marxistisch–Leninistische Partei Deutschlands) välkomnar varmt en grundlig...

Debatt: Svar till Turesson om halvkolonier

För att komma vidare i diskussionen är det nödvändigt att ta fram mer fakta. En lands ställning i den internationella ekonomin är ju något...

Debatt: Begreppet halvkoloni måste definieras

Bilden: Shahen av Iran Sven Laurin skrev: ”Begreppet halvkoloni användes av kommunistiska internationalen (1) för att beskriva de länder som till namnet var självständiga men...

Debatt: Om Lin Biaos genikult och “jefatura”

I en utmärkt artikel, Om Gonzalos teorier den 27/12 på denna webbplats behandlar Tomas Berg jefatura-teorin, som ursprungligen lanserades av Perus Kommunistiska Parti (PKP)...