Debatt

Debatt: Om revolutionen, försäkrings- och coronakrisen

I flera tidigare artiklar på hemsidan och i Marxistiskt Forum har det skrivits om coronakrisen. Nyligen skrevs om den ojämlika fördelningen av vaccin mot...

Debatt: Imperialismen skapar nya virusmutationer

WHO skriver att vaccinationsgraden är nyckeln till att förhindra nya virusmutationer. Trots detta fortsätter regeringar i imperialistiska stater, EU kommissionen och läkemedelsindustrin vägra upphäva...

Debatt: Lärdomar av den revolutionära kampen i Nepal

Jag har nyligen läst ”The bullet and the ballot box” med undertiteln ”The story of Nepal´s maoist revolution” av Aditya Adhikari 1. Boken behandlar...

Debatt: Är dagens krig mellan Ryssland och Ukraina egentligen Lenins fel?

I ett tal av Vladimir Putin säger han: ”År 1922, när Sovjetunionen bildades, med den ukrainska socialistiska sovjetrepubliken som en av dess grundare, resulterade en...

Debatt: Teorin om att folkkriget är universellt kan visst leda till äventyrspolitik

I en debattartikel den 7/1 skriver Sven Laurin att föreställningen om folkkrigsteorin skulle stödja en ”äventyrslinje är helt fel”. Men han leder det inte...

Debatt: Det som är nytt är inte originellt, och det som är originellt är inte nytt

Redan rubriken i Sven Laurins debattartikel leder till att varningsklockorna ringer. Han påstår nämligen att han läser Lenins Radikalismen – kommunismens barnsjukdom ”odogmatiskt”. Den...