Arkiv

Lenin om språkpolitik

Artikeln ” Liberaler och demokrater om språkfrågan” publicerades i Severnaya Pravda, nr 29, 5 september 1913. Den återfinns i Lenins Collected Works band 19, sid....

Utdrag från samtal med Mao Zedong om tre världar

Detta samtal mellan Mao Zedong och Kenneth Kaunda genomfördes den 22 februari 1974, och finns publicerat på Encyclopedia on Anti-Revisionism On-Line och ingår även...

Set Persson: Kommunistisk kommunalpolitik

Set Perssons tankar om hur SKP skulle bedriva sitt arbete i de borgerliga kommunerna.

Continue the revolution, advance from victory to victory

Dokument från KKP 1970 med anledningen av årsdagen av  segerdagen. Continue the revolution ...

Till vänster om vänstern: Set Persson och SKA

En kamrat har skickat en Set Persson-tolkning (bilden). Med anledning av detta så vill vi passa på uppmana till läsning av denna uppsats. Till vänster...

Brådskande uppgifter efter upprättandet av samarbetet mellan Kuomintang och kommunisterna

Den 29 september 1937 Så långt tillbaka som 1933 utgav Kinas kommunistiska parti en deklaration som sade att det var redo att sluta en överenskommelse...