Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Marx

Om historiematerialismen: Teser om Feuerbach

Karl Marx -Teser om Feuerbach - 1845 1 Huvudfelet med all hittillsvarande materialism (Feuerbachs inräknad) är att föremålet, verkligheten, sinnevärlden, bara uppfattas som objekt eller som...

Kritik av Gothaprogrammet

Randanmärkningar till Tyska Arbetarpartiets program Karl Marx, maj 1875 Förord Randanmärkningar till Tyska Arbetarpartiets program: I II III IV Marx och Engels om Gothaprogrammet:...

Pariskommunen

Karl Marx, 1871 Till medlemmarna av Internationella Arbetarassociationen i Europa och Förenta StaternaInnehåll: INLEDNING av Friedrich EngelsTill medlemmarna av Internationella Arbetarassociationen i Europa och...

Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen

Karl Marx 1864 Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen grundad den 28 september 1864 vid ett offentligt möte i S:t Martin's Hall, Long Acre, London. Internationella Arbetarassociationen...

Det nordamerikanska inbördeskriget

Karl Marx. Den 25 oktober 1861 Publicerad 25/10 1861 i den liberala Wientidningen "Die Presse", vars londonkorrespondent Marx var. M. publicerade i allt 52 artiklar...

Kapitalet. Fjärde boken. Teorier om mervärdet (urval)

Karl Marx, 1861-1863 Innehållsförteckning: FÖRSTA DELEN FÖRSTA KAPITLET. Sir James Steuart. Distinktion mellan "the profit upon alienation" och det positiva förmerandet av rikedomen ANDRA KAPITLET. Fysiokraterna Överförandet av undersökningen...

Till kritiken av den politiska ekonomin. Första boken, om kapitalet

Karl Marx, januari 1859 Innehåll: Förord AVDELNING I. Kapitalet i allmänhetFÖRSTA KAPITLET. Varan Till varuanalysens historiaANDRA KAPITLET. Pengarna eller den enkla cirkulationen Värdemätare Teorier om...

Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin (urval)

Karl Marx, 1858Innehåll:Inledning: Produktion, konsumtion, distribution, utbyte (cirkulation) (Grundrisse 3-31) Produktion Produktionens allmänna förhållande till distribution, utbyte och konsumtion Den politiska ekonomins (nationalekonomins) metod...

Det indiska upproret

Karl Marx London, 4 september, 1857Våldsdåden begångna av de revolterande sepoyerna i Indien är verkligen outsägligt motbjudande och ruskiga - såsom våldet möter en -...

Tal vid firandet av “People’s Paper”

Karl Marx, den 14 april 1856. De så kallade revolutionerna år 1848 var bara några små ynkliga episoder - små sprickor och repor i...

Senaste kommentarer