Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Hembla ut ur Husby!

Föreningen Ort till Ort ordnade gårdsfest med grillning i Husby förra helgen.  Hyresgästerna visade sitt stöd för kommunalisering av bostadsbolaget Hemblas lägenheter, säger Ilhan Kellecioglu...

Marx

Det revolutionära Spanien (utdrag)

Karl Marx, 1854. Publicerat i "New York Daily Tribune" den 30 oktober 1854.V Det fruktansvärda slaget vid Ocaña, den 19 november 1809, var spanjorernas...

Det brittiska herraväldet i Indien

Karl Marx, London, fredag 10 juni 1853. I telegram från Wien meddelas att man där är övertygad om den fredliga lösningen av de turkiska, sardiniska...

Louis Bonapartes adertonde Brumaire

Karl Marx 1852 Innehåll: Karl Marx: Förord till andra upplagan Friedrich Engels: Förord till tredje upplagan Louis Bonapartes adertonde Brumaire I II III IV...

Centralledningens hänvändelse till förbundet (juni)

Karl Marx/Friedrich Engels, juni 1850 Centralledningen till Förbundet Bröder! I vår senaste rundskrivelse, som Förbundets emissarie överräckte er, utvecklade vi Arbetarpartiets och speciellt Förbundets ställning i nuvarande...

Centralledningens hänvändelse till förbundet

Marx och Engels, i slutet av mars 1850 Centralledningen till förbundet Bröder! Under de båda revolutionsåren 1848/49 har förbundet bestått provet i dubbel måtto. Först och främst...

Klasstriderna i Frankrike 1848-1850

Karl Marx, 1850 Innehåll: Inledning av Freidrich Engelse Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 Juninederlaget 1848: Från februari till juni 1848 Den 13 juni 1849: Från...

Marx inför rätta. Kölnerprocessen mot de rhenska demokraternas utskott

Karl Marx den 9 februari 1849. Ett sammandrag från den 2:a rättegången mot Neue Rheinische Zeitung. FörordFöljande sammanfattning av de viktigaste händelserna som föregick Kölnerprocessen mot...

Tysklands kommunistiska partis krav

Karl Marx/Friedrich Engels 1848 Skrivet: Mellan den 21 och 29 mars 1848. Publicerat: Som flygblad i Paris den 30 mars 1848 och...

Det kommunistiska partiets manifest

Karl Marx, januari 1848 En svensk upplaga med titeln "Kommunismens Röst", sannolikt översatt av Per Götrek, utgavs i slutet av år 1848. Innehåll: Förord till...

Om Polen

Karl Marx/Friedrich Engels 9 december 1847 Förenandet och förbrödringen av nationerna är en fras, som alla partier för på läpparna idag, särskilt de borgerliga frihandelsmännen....

Senaste kommentarer