Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Hembla ut ur Husby!

Föreningen Ort till Ort ordnade gårdsfest med grillning i Husby förra helgen.  Hyresgästerna visade sitt stöd för kommunalisering av bostadsbolaget Hemblas lägenheter, säger Ilhan Kellecioglu...

Mao

Aktuella problem om taktiken inom den Antijapanska enhetsfronten

Mao, den 11 mars 1940 Det nuvarande politiska läget är följande: a) Kinas försvarskrig har givit den japanska imperialismen ett hårt slag, och den är redan...

Kinas kommunistiska partis roll i det nationella kriget

Mao 1938 Kamrater, våra framtidsutsikter är ljusa. Det är inte endast nödvändigt för oss att besegra den japanska imperialismen och bygga ett nytt Kina, utan...

Om motsättningar

Augusti 1937 Lagen om motsättningarna i tingen, det vill säga lagen om motsatsernas enhet, är den materialistiska dialektikens grundlag. Lenin sade: "Dialektik i egentlig mening...

Om praktiken

Mao 1937 Om förhållandet mellan kunskap och praktik, mellan vetande och handling Före Marx undersökte materialismen kunskapsproblemet oberoende av människans egenskap av samhällsvarelse och...

Om motsättningar

Mao 1937 Lagen om motsättningarna i tingen, det vill säga lagen om motsatsernas enhet, är den materialistiska dialektikens grundlag. Lenin sade: "Dialektik i egentlig mening...

Om korrigering av felaktiga idéer i partiet[*]

Mao, december 1929 I den kommunistiska partiorganisationen i Fjärde Röda armén förekommer olika icke-proletära idéer, som i hög grad hindrar tillämpningen av partiets riktiga linje....

Om korrigering av felaktiga idéer i partiet[*]

Mao, december 1929 I den kommunistiska partiorganisationen i Fjärde Röda armén förekommer olika icke-proletära idéer, som i hög grad hindrar tillämpningen av partiets riktiga linje....

Kampen i Chingkangbergen[*]

Mao den 25 november1928 DEN SJÄLVSTÄNDIGA REGIMEN I GRÄNSOMRÅDET HUNAN-KIANGSI OCH NEDERLAGET I AUGUSTI Kina är i dag det enda land i världen i vilket ett...

Hur kommer det sig att röd politisk makt kan existera i Kina?[*]

Mao, den 5 oktober 1928 I. DET INRIKESPOLITISKA LÄGET Den nuvarande regimen, som upprätthålles av de nya krigsherrarna från Kuomintang, förblir i städerna en compradorklassens och...

Rapport om en undersökning av bonderörelsen i Hunan

Mars 1927 BONDEPROBLEMETS BETYDELSE Under mitt besök i Hunan nyligen undersökte jag på platsen förhållandena i de fem häradena Hsiangtan, Hsianghsiang, Hengshan, Liling och Changsha. Under...

Senaste kommentarer