Kontakt

Kontakta föreningen på mail: Kommunisten@riseup.net

Senaste nytt

Ung Vänsters förbundsstyrelse ger läpparnas bekännelse till kommunismen

Ung Vänsters förbundsstyrelse tog den 6 -7 mars i år ett uttalande, ”Därför behöver vi kommunism”. Det är utmärkt att Ung Vänster inte skäms...

Vänster/höger-skalan är inget bra verktyg för att beskriva partierna i samhället

När vi betraktar samhället och dess klassmotsättningar vill vi försöka förstå vilken roll den eller andra organisationen spelar. Det vi söker är klassinnehållet vilket...

Varför röstar en del LO-medlemmar på Sverigedemokraterna?

Denna fråga behandlas i Klass i Sverige Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet, som utgavs av Arkiv förlag i år. Boken innehåller...

Centralisera riktiga idéer!

Mao Zedong höll detta viktiga tal på den utvidgade centrala arbetskonferensen i Kinas Kommunistiska Parti januari 1962, som bland annat ägnas åt den demokratiska...

Video: Manifestationer mot helt fri hyressättning på 155 platser

På ett stort antal platser genomfördes protester mot regeringens förslag om helt fri hyressättning för nybyggda lägenheter (marknadshyra). I takt med att allt fler...

1:a maj 2021: Kampen fortsätter!

Världskapitalismen befinner sig just nu i coronapandemi, en pandemi som den själv har förorsakat.  Kapitalismen präglas av en i princip okontrollerad expansion, som bland...

Stockholm: Organisera dig kommunistiskt!

Lokalt i Stockholm pågår nu en kampanj för att få fler att organisera sig. Ta kontakt!

Det nuvarande hyresregleringssystemet är helt förkastligt

"Bruksvärdessystemets syfte är att efterlikna ett marknadssystem men samtidigt utgöra en spärr mot oskäliga hyror" (1) Så kallad "bruksvärdeshyra" är det lagstadgade hyressättningssystem som används...

Modern kinesisk arbetarkultur

"Gonghao 51" är en kinesisk blogg som lägger upp nyheter, arbetarkultur och inlägg från arbetare som visar hur verkligheten ser ut på kinesiska arbetsplatser....

Vanliga frågor

Vad är proletär internationalism?

Brasilianska kamrater genomförde nyligen en stödaktion för Theo som är fängslad på grund av arbete med Frankrikes Maoistiska Kommunistparti.

Vad är demokratisk centralism?

Den demokratiska centralismen är en kommunistisk organisationsprincip som måste tillämpas flexibelt i olika former av organisering. En del typer av organisationer kräver...

Finns det en motsättning mellan nationalister och globalister?

Den fascististiska strömningen i Europa och nordamerika använder frekvent begreppsparen globalister och nationalister. Detta tankesätt har blivit...

Bör man använda begreppet “stalinism”?

Någon gång hör man kamrater som använder begreppet "stalinism". Men bör man erkänna begreppet "stalinism" eller bör man förkasta det?

Liknar kommunismen och nazismen varandra?

Borgarklassen har som bekant inrättat en särskild propagandamyndighet som heter "Forum för levande historia" (FLH). Myndigheten verkar för att den mänskliga historien...

Har kommunismen dödat 150 miljoner människor runt om i världen?

Vakthunden Staffan Skott En av de mest aktiva spridarna av lögner om kommunismen i Sverige är socialdemokraten Staffan...

Senaste kommentarer