Övriga

CPI (maoist) om en ny international

Vi har översatt detta uttalande som för öka förståelsen av den pågående internationella diskussionen om byggandet av en ny international. Vår ståndpunkt om bildandet av...

Om folkkrigsteorins betydelse för revolutionärer i Afrika

I en intressant artikel beskrev Ahmed Kheir om den skada som de sovjetiska revisionisterna åsamkade kampen i Afrika och förutsättningarna för att utveckla folkkrig...

DEN PROLETÄRA REVOLUTIONEN OCH CHRUSJTJOVS REVISIONISM: Kommentar (8) till SUKP:s Centralkommittés öppna brev av redaktionerna för Folkets Dagblad och Röda Fanan den 31...

Denna artikel ska diskutera den välbekanta frågan om den "fredliga övergången". Den har blivit välbekant och uppmärksammats av alla därför att Chrusjtjov tog upp...

Norman Bethunes kritik av imperialisternas krig: “Wounds”

Följande text, "Wounds" är skriven av den kanadensiske kommunisten och läkaren, Norman Bethune, som dog i Kina för att tjäna revolutionen. Det är en...

Set Persson: Kommunistisk kommunalpolitik

Set Perssons tankar om hur SKP skulle bedriva sitt arbete i de borgerliga kommunerna.

Continue the revolution, advance from victory to victory

Dokument från KKP 1970 med anledningen av årsdagen av  segerdagen. Continue the revolution ...