Engels

Friedrich Engels Tal vid Karl Marx grav

Tal vid Karl Marx grav. Highgate kyrkogården, London 17 mars 1883 Den fjortonde mars, klockan kvart i tre på eftermiddagen, slutade den störste levande tänkaren...

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Friedrich Engels, 1886 Innehåll: Inledning I II III IV Bilagor Marx om Feuerbach 1845 Utelämnat ur "Feuerbach" 1886 Anmärkningar NoterINLEDNINGI förordet till "Till kritiken av...

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

Friedrich Engels 1880 Innehåll: Förord till första tyska upplagan 1882 Förord till engelska upplagan 1892 Socialismens utveckling från utopi till vetenskap I II III...

Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (aka Anti-Dühring)

Friedrich Engels, 1878 Innehåll: Förord till de tre upplagorna Inledning Allmänt Vad herr Dühring lovar Första avsnittet: Filosofi Indelning. Apriorism Världsschematik Naturfilosofi. Tid och rum...

Översikt över “Kapitalet” av Karl Marx

Friedrich Engels, 1868 Det följande är ett manuskript från en påbörjad översikt av "Kapitalets" första band, i vilket Engels hann redogöra för innehållet i...

Den arbetande klassens läge i England

Friedrich Engels, 1845 Innehållsförteckning: Till de arbetande klasserna i Storbritannien Förord Inledning Det industriella proletariatet De stora städerna Konkurrensen Invandringen från Irland Resultat Enskilda industrigrenar...