Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Engels

Friedrich Engels Tal vid Karl Marx grav

Tal vid Karl Marx grav. Highgate kyrkogården, London 17 mars 1883 Den fjortonde mars, klockan kvart i tre på eftermiddagen, slutade den störste levande tänkaren...

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Friedrich Engels, 1886 Innehåll: Inledning I II III IV Bilagor Marx om Feuerbach 1845 Utelämnat ur "Feuerbach" 1886 Anmärkningar NoterINLEDNINGI förordet till "Till kritiken av...

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

Friedrich Engels 1880 Innehåll: Förord till första tyska upplagan 1882 Förord till engelska upplagan 1892 Socialismens utveckling från utopi till vetenskap I II III...

Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen (aka Anti-Dühring)

Friedrich Engels, 1878 Innehåll: Förord till de tre upplagorna Inledning Allmänt Vad herr Dühring lovar Första avsnittet: Filosofi Indelning. Apriorism Världsschematik Naturfilosofi. Tid och rum...

Översikt över “Kapitalet” av Karl Marx

Friedrich Engels, 1868 Det följande är ett manuskript från en påbörjad översikt av "Kapitalets" första band, i vilket Engels hann redogöra för innehållet i...

Den arbetande klassens läge i England

Friedrich Engels, 1845 Innehållsförteckning: Till de arbetande klasserna i Storbritannien Förord Inledning Det industriella proletariatet De stora städerna Konkurrensen Invandringen från Irland Resultat Enskilda industrigrenar...

Senaste kommentarer