Stoppa försämringarna av LAS!

Lagen om anställningsskydd (LAS) tillkom 1974 som en eftergift av den socialdemokratiska regeringen i syfte att försöka ta loven av den strejkvåg i Sverige, som hade inletts med hamnarbetarstrejken 1969. LAS innehöll fyra huvudprinciper: tillsvidareanställning skulle vara huvudregel, uppsägningar ske på ”saklig grund”, ju längre tid du har varit anställd – desto längre uppsägningstid samt turordningsregler där huvudregeln är ”sist in, först ut”. Centerpartiet och Liberalerna tvingade fram en utredning om LAS i januariavtalet 2019 mellan dessa partier och Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Utredningsförslaget innebär en rad försämringar.

  • Förslaget innebär att företag med färre än femton anställda undantas från begreppet ”saklig grund” när det gäller uppsägning av personliga skäl. Detta öppnar dörren för företagen att göra sig av med äldre personal, fackligt aktiva eller sådana som helt enkelt är obekväma. Denna bestämmelse berör minst 660 000 anställda i småföretag med maximalt nio anställda. Men den berör också småföretag i spannet tio – fyrtionio anställda, med 680 000 anställda. I praktiken berörs en fjärdedel av den totala arbetskraften i Sverige.
  • Utredningen föreslår att en anställd tillsammans med facket inte längre ska kunna ogiltigförklara en uppsägning. Idag gäller regler att den anställda får behålla jobbet och lönen – tills tvisten är avgjord. Det betyder att en anställd som sagts upp blir mycket mer rättslös.
  • Utredningen föreslår att alla arbetsköpare ska kunna undanta fem personer från turordningsreglerna från tidigare två. ”Sist in, först ut” är en viktig turordningsregel, eftersom den gynnar äldre arbetskraft, som har svårt att hitta ett nytt jobb vid avsked. Yngre arbetskraft gynnas av denna princip när de själva blir äldre. Centerpartiet och Liberalerna argumenterar för att det ”skapas jobb” på det sättet, men först efter att några anställda har avskedats, ett rent nollsummespel.
  • Enligt utredningen ska arbetsköparen kunna välja vem som får gå vid arbetsbrist mellan de som jobbat lika länge – ålder är inte längre en faktor.
  • Enligt utredningen får inte turordningskretsar längre slås ihop. En driftsenhet, d.v.s. en avdelning inom företaget, representerar en krets. Detta försvårar omplaceringar inom ett företag.

Motståndet bland fackföreningsfolk är utbrett mot dessa försämringar av LAS. Redan i december 2019 startade IF Metallklubben Volvo lastvagnar i Umeå en facklig budkavle för att försvara turordningsreglerna.  Fackföreningar som representerar 100 000 arbetare stöder denna budkavle.

Sedan början av 1980-talet har kapitalisterna befunnit sig på en konstant offensiv mot arbetarklassen och systematiskt försämrat dess levnads- och arbetsvillkor. Denna offensiv har understötts av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Det har skett genom EU-inträdet, som legitimerat lönekonkurrens mellan arbetare i Sverige, genom att bemanningsföretag tillåts, försämringar i arbetslöshetsersättningen, karensdagar, genom att avdragsrätten för fackföreningsavgiften har avskaffats och de senaste begränsningarna av strejkrätten med hamnarbetarkonflikten som förevändning. Den fackliga organisationsgraden i Sverige har sjunkit till strax under 70 procent, och ännu lägre bland dem som egentligen tillhör LO-kollektivet. Det betyder att en växande arbetargrupp inte kan utnyttja sina formella rättigheter eller inte ens känner till dessa.

LO-ledningen och de flesta fackförbunden i LO har satt sig i förhandlingar med Svenskt Näringsliv igen. LO-ledningen är säkert beredd att sluta ett dåligt avtal med arbetsköparna och sedan skylla på att ett riksdagsbeslut i enlighet med utredningens förslag skulle ha varit ännu sämre. Ta upp frågan i din fackförening eller organisera en namninsamling direkt till förmån för den fackliga budkavlen – https://volvoklubben.se/wp-content/uploads/2020/01/Budkavle-1.pdf.  Bara opinionen i de lokala fackföreningarna och på golvet kan stoppa försämringarna i LAS. Förr eller senare måste arbetarklassen visa att måttet är rågat.

Stoppa försämringarna av LAS!

Kasta LAS-utredningen i papperskorgen!

Avskaffa alla undantag från turordningsreglerna!

De centrala fackliga organisationerna måste avbryta alla förhandlingar med Svenskt Näringsliv om LAS!

Genomför en politisk strejk mot planerna på att försämra LAS vare sig det sker förhandlings- eller lagstiftningsvägen!

På bilden: Jan-Olov Carlsson, IF Metalls klubbordförande på Volvo lastvagnar i Umeå, som tillsammans med resten av fackklubben dragit en igång en budkavle till försvar för turordningsreglerna i LAS

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här