Försök i Göteborg att bygga en ny hyresgäströrelse?

När Hyresgästföreningens regionordförande Kristoffer Lundberg utelsöts genom ett kuppliknande agerande från Socialdemokraterna i Hyresgästföreningens ledning så sa han det redan fanns “en styrgrupp för ett nytt initiativ”.

Kanske är denna styrgrupp vad som döpts till “18 april kommittén” som bildades den 20 februari 2020 “av ett 40 tal entusiastiska hyresrättsinnehavare som är beredda att ta kamp mot Januariavtalet och kampen mot marknadshyror”. De har skapat en sida som heter www.nejtillmarknadshyror.se och de utlovade att den 12 september som en “Stor protestdag 12 september 2020”. Mindre protester genomfördes också på olika håll t.ex. på Sergels torg i Stockholm.

Kristoffer Lundberg beskriver sina tankar kring hur hyresgästörelsen borde vara i en intervju. Han vill “återuppbygga Hyresgästföreningen till en kamporganisation”. Han menar att det
“viktigaste vi kan erövra i kampen är inte bara bättre bostäder eller högre löner, utan erfarenheter i kampen som sådan. Varje strid innehåller ett värde i sig om vi kan dra nödvändiga slutsatser och lärdomar ur den som stärker vår organisering och förbereda medlemmar för nya strider som oundvikligen kommer”.

Vidare

“Den organisering och de strider som uppkommer idag kommer också att vara en viktig skola för ett kommande samhällsbygge…. Det är de öppna klasstriderna som har skapat och byggt upp vår nuvarande demokrati. … Framtidsprogrammet som antogs av stämman för två år sedan slog fast att rörelsen bör återgå till sin samhällskritik och här behöver en också erbjuda ett alternativ. Exakt hur detta ska se ut är inte upp till mig, utan till medlemsbasen. Men med en regionstyrelse som uppmuntrar engagemang och initiativ skapas förutsättningarna. Vi kommer arbeta för att ena regionens föreningar i gemensamma bostadspolitiska aktiviteter.”

(“nuvarande demokrati”? Det finns ju inget genuint demokratiskt i det nuvarande politiskt-ekonomiska systemet där kapitalistklassen härskar på alla plan. Tro det eller ej, sådana föreställningar får även konsekvenser när man ska bygga en kämpande hyresgäströrelse).

En studie av den kommunistiskt drivna hyresgäströrelsen under första delen av 1900-talet ger t.ex. vid handen att en nyckelfråga är massaktiviteter och de stridsåtgärder som rörelsen vidtog i form av t.ex. blockader m.m. samt lokal beslutanderätt för de lokala hyresgästföreningarna. Kan man inte sätta kraft bakom orden så blir förhandlingarna med hyresvärdarna meningslösa.

Kristoffer Lundberg:

“– Jag vill att vi återgår till att bli en kamporganisation, säger han i en intervju med Göteborg Direkt och nämner massprotester, ockupationer, betalningsbojkotter och blockader som exempel på det.”

Om man ska ta honom på orden så verkar det lovande och om de genomför det så kommer det att bli viktiga erfarenheter för hyresgäströrelsen oavsett vilket politiskt parti den ena eller andra personen förträder.

En annan fråga är deras kampanj mot “marknadshyror” som gömmer det faktum att det i praktiken redan är fri hyressättning för nybyggda hus (presumtionshyra). Skillnanden som blir med regeringens förslag verkar i praktiken bara bli att Hyresgästföreningen helt och hållet kopplas bort från att vara med och godkänna vad hyresvärdarna föreslår. Om man vill driva en kampanj så borde man kanske driva en kampanj för en helt ny och bättre hyresreglering än bruksvärdessystemet som leder till renovräkningar på många håll?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här