Kamp mot slumvärden Hembla i Husby

I Husby organiserar de boende sig mot usla boendeförhållanden. De boende har startat en namninsamling som kräver att Stockholms stad ska ta över bostäderna från slumvärden Hembla. Stockholms Stad har sålt ut stora delar av allmännyttan till privata fastighetsbolag, ofta med ödesdigra konsekvenser för de boende i form av kraftigt höjda hyror och försämrat underhåll.

Hembla är en av Järvas största fastighetsägare och har bostäder i såväl Husby, Rinkeby och Tensta. I Husby är Hembla hyresvärd för 44 flerbostadshus på Nidarosgatan, Nordkapsgatan, Tönsbergsgatan och Bergengatan. Det motsvarar ungefär 1000 lägenheter.

Nätverket Ort till Ort har startat kampanjen ”Kommunalisera Hembla” eftersom bolaget missköter sina fastigheter. Många hyresgäster har stora problem med ventilation, vattenskador, mögel eller skadedjur. Dålig isolering i såväl ytterdörrar, fönster och balkonger har även lett till ökade el- och värmekostnader för hyresgästerna. De kräver därför att det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder skall köpa tillbaka lägenheterna.

Nätverket organiserar gårdsfika, där hyresgäster samlas och har möjlighet att skriva under namnlistor för att stödja kampanjen. De boende erbjuds också hjälp att fylla i blanketter för åtgärds- och upprustningsföreläggande till domstol. Kampanjen genomför också dörrknackningar för att sprida information och mobilisera hyresgästerna.

De boende vittnar om svåra missförhållanden. Lägenheterna underhålls inte, skador repareras inte och bostadsbolaget nonchalerar hyresgästernas krav.

”Hembla lovar, men gör ingenting. Det enda de vill är att tjäna pengar på oss”, säger Nariman Rohani, boende på Nidarosgatan till Nyhetsbyrån Järva.

Nätverket Ort till Ort är en organisation som verkat i flera år i Stockholm och bland annat arbetat mot vräkningar av barnfamiljer i Tensta och mot vräkningar av nyanlända i Solna. Kampen i Husby är viktig för alla hyresgäster och är värd allt stöd!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net