Coronarepression, lögner och den offentliga maktens ansvar för antalet döda

Texten är skriven av Sven Laurin som ett debattinlägg.

Amnesty skriver om att Bahrain, Kuwait, Oman, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har använt COVID-19-pandemin som förevändning för att undertrycka rätten till yttrandefrihet 2020 och Human rights watch skriver om att Uganda agerar på samma sätt (2). Även om källorna inte är de bästa så kan man förmoda att det ligger något i det. Frågan är om det finns samma tendens i Sverige och om det finns anledning att ifrågasätta regeringens coronapolitik i största allmänhet?

Logiska åtgärder?

Sedan januari 2021 gäller “Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”. Myndigheterna kan med stöd av denna lag “begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till” och i största allmänhet “begränsa människors användning av allmän plats”. Dessutom: “regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats”. Regeringen får även möjlighet att “införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster”. Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna “besluta om förelägganden: t.ex. stängning” och vid behov “kan vite användas”. Den som bryter mot “föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter”.

Enligt de senaste rönen så är spridning utomhus ovanligt med några få konstaterade fall (3). Ändå har politikerna lagt stor vikt vid att ge sig själva utökade rättigheter att hindra att folk samlas till demonstrationer och protester. Detta blir naturligtvis ett sätt motverka rörelser som är kritiska mot makthavarna i största allmänhet.

Får inte samlas utomhus men trängas i kollektivtrafiken?

Folkhälsmyndigheten har från början gå ut corona sprids genom “droppsmitta” när man “hostar eller nyser”. Men både Världshälsoorganisationen WHO och den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har sagt att sjukdomen sprids när man andas i luften (genom aerosoler). Utan att överdriva kan påstå att det lutar åt att FHM av något skäl har ljugit för allmänheten.

Forskaren Malin Alsved sa följande till Aftonbladet (4):

“Det kan också hända att Folkhälsomyndigheten är rädd för hur folk reagerar om man säger att det är en luftburen smitta, säger Malin Alsved, och berättar att hon mejlat till myndigheten om hur de skriver om luftburen smitta på sin hemsida.
– Men jag har inte fått något svar.”

När folk trängs i kollektivtrafiken i slutna utrymmen så sprids uppenbarligen smittan i massiv omfattning dagligen. Att hindra folk att samlas utomhus har troligen knappast någon effekt. Borde de inte ge sig själv befogenheter att använda offentliga medel till smittfria transporter istället? Eller varför föreslår de inte ett “cykeltvång” för de med kort resväg i t.ex. Stockholm?

Varför är det “kris” i sjukvården?

Ett viktigt slagträ för hårdare åtgärder är att sjukvården har svårigheter. Den 9 december 2020 vårdades 83 patienter med covid-19 i intensivvård och 731 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus i Stockholm (5). Kan det vara så att de nuvarande problemen har ett samband med att Sverige få vårdplatser rent generellt (2 vårdplatser per 1 000 invånare 2018)? Sverige lägst antal vårdplatser per 1000 invånare i hela EU. I vilket fall som helst så kan man fråga sig vilket antal vårdplatser som är rimligt att ha beredskap för. På Karolinska Universitetssjukhuset Solna har IVA 66 platser. De har bantat ner sjukvårdens resurser och sedan när det händer något oväntat blir resultatet av deras sjukvårdspolitik en motivering för att inskränka folks friheter.

Hur har corona påverkat antalet som dör?

Det pratas dagligen i medierna om antalet döda. Men om man ser till hur stor andel av befolkningen som dog förra året, var 2020 dock inget extremt år över huvud taget. Även om siffran än så länge är preliminär så beräknas 0,9 procent av Sveriges befolkning ha dött förra året, att jämföra med 0,86 procent året dessförinnan. Men redan för tre år sedan, 2018, dog en större andel (0,91 procent) och ända fram till 2007 dog en procent eller mer av befolkningen varje år, förutom några år på 1950-talet. (6)

Är det corona eller politiken som dödar flest?

Frågan är naturligtvis svår att svara på men helt klart är de politiska beslut som fattas i sjukvården och utanför har stor inverkan. Hur drivs vården och hur mycket pengar vill man satsa på vacctioner, tester och skyddsutrustning för personal? Det har ju kommit fram att makthavarna både i offentligt och privat driven äldreomsorg (7) har snålat med skyddsutrustning vilket garanterat har lett till att många äldre har dött i onödan.

“Vållande till annnans död”?

I medierna har det även framkommit flera exempel där anhöriga larmat om att deras närstående ordinerats palliativ “vård” i stället för behandling mot virussjukdomen. Forskaren Yngve Gustafson kallar det för ”aktiv dödshjälp”.

“– I många fall är det vållande till annans död. Konsekvensen av att man inte har individuell bedömning är att människor får palliativ vård, utan att de har en dödlig sjukdom. Som regel får en akut infektion aldrig leda till att man sätter in läkemedel som dödar patienten. Kombinationen av morfin och midazolam gör att en gammal människa slutar andas. Man kvävs till döds.
– Många av de som dött i förtid skulle ha haft många år kvar att leva. Deras liv är inte meningslösa, säger Gustafson.”

Allas lika värde? En massa folk har dödats med sprutor helt i onödan. Kommer någon i detta kapitalistsamhälle att bära ansvaret för detta massdödande? Troligen inte (om vi inte ser till att göra något åt det).

(1) https://www.amnesty.org/en/documents/mde04/3136/2020/en/
(2) https://www.hrw.org/news/2020/11/20/uganda-authorities-weaponize-covid-19-repression
(3) https://www.bbc.com/news/explainers-55680305
(4) https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bn8wQ5/corona-kan-vara-bade-luftburet-och-droppsmitta
(5) https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/12/9-december-dagslage-covid-19/
(6) https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlLjwo/sa-har-svensken-dott-genom-aren
(7) https://ka.se/2020/04/09/bristande-skyddsutrustning-kan-fa-rattsliga-efterspel/

1 KOMMENTAR

  1. Har inte statistiken för 2020 justerats lite? Kan antalet döda 2020 påverkats av att många stannar hemma så att det är färre som dör av olyckor?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram