Så rullades den ”offentliga sektorn” upp och privatiserades steg för steg

1990 – 1991 Socialdemokraterna och Folkpartiet (idag Liberalerna) kom överens om en skattereform . Bolagsskatten sänktes från 52 till 30 procent (2020 låg den på 20,6 procent). Progressiviteten i skatteskalorna minskade drastiskt för att minska den s.k. marginalskatten.

1991 Den borgerliga regeringen beslutar att de allmännyttiga bostadsföretagen ska agera på samma villkor som de privata bostadsföretagen. Det leder till de allmännyttiga bostadsföretagen höjer hyrorna med 50 procent under 90-talets tre första år.

1992 Socialdemokraterna drev 1989 igenom kommunaliseringen av skolan, trots protester och trots att ett av lärarförbunden strejkar. Detta i sin tur öppnade upp för friskolereformen 1992, som bygger på skolpengen. Idag domineras friskolemarknaden helt av ett fåtal vinstdrivande skolkoncerner.

1995 I och med att Sverige går med i EU ersätts den fulla sysselsättningens politik (i princip runt 2 procent) med inflationsbekämpning (minimum 4 procents arbetslöshet). Idag ligger arbetslösheten i Sverige på runt 9 procent.

1990-talet De olika regeringarna genomförde avregleringar på löpande band. Taxiverksamheten (1990), telekom och inrikesflyget (1992), posten (1993-1994) elmarknaden och järnvägen avregleras.

1999 ATP skrotades till förmån för ett system, där den framtida pensionen grundas på livsinkomsten. Det tidigare systemet, som byggde på de femton bästa åren, missgynnade inte kvinnorna i lika hög grad. En del av pensionen, premiespensionen, används till ren spekulation av privata bolag. Idag har Sverige hundratusentals fattigpensionärer.

2007 Förmögenhetsskatten avskaffades. Sveriges miljardärer har idag en förmögenhet på 1721 miljarder. En procent i fastighetsskatt skulle ge alltså ge 17 miljarder.

2008 Fastighetsskatten avskaffades och ersattes med en s.k. regressiv kommunal fastighetsavgift, lika för husägaren i Arjeplog som för den välbeställde villaägaren i Djursholm.

2008 Rotavdraget permanentades. Rotavdraget utnyttjas i första hand av över- och medelklass, som äger villor, bostadsrätter eller fritidshus. Totalt har cirka 140 miljarder delats ut sedan 2009,

2009 Regeringen Reinfeldt genomförde en höjning av a-kasseavgifterna och en samtidig sänkning av nivån på arbetslöshetsersättning. Runt en halv miljon lönearbetare lämnade a-kassorna, trots att arbetslösheten ökade.

2009 Postverket ägdes direkt av svenska staten fram till 2009, då det gick samman med Post Danmark och PostNord bildades. Sedan dess har postens service oavbrutet försämrats och fr.o.m. 2021 inleds varannandagsutdelning.

2009 Apoteksmonopolet avskaffades och en flora av privata apotekskedjor har vuxit fram. Ingen kan påstå att läkemedelsförsörjningen för allmänheten därmed har förbättrats.

2011 Allmännyttan ålades att bli vinstdrivande i enlighet med EU:s konkurrensregler, som gick emot att konkurrensen ”snedvreds”.

2019 träffade S+Mp-regeringen en januariöverenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, som ledde till att LAS ytterligare försämrades och att det öppnades upp för införandet av hyreshöjningar i nyproduktion av lägenheter.

2020-2021 Den svenska regeringens coronabekämpningsstrategi, eller rättare sagt avsaknad av en sådan, leder till att Sverige har relativt sett flest dödsfall i Norden. Detta beror på bristande beredskapsresurser, bristande skyddsutrustning, oförmåga att förhindra smittspridningen initialt och särskilt på äldreboendena.

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net