Imperialismen är en överbyggnad på kapitalismen

Lenin höll en rapport [1] om partiprogrammet på Rysslands Kommunistiska Partis (bolsjevikerna) åttonde kongress 1919 och sade bland annat i polemik mot Bucharin:

”Om Marx om manufakturen sade att det var en överbyggnad på den småskaliga hantverksproduktionen, [2] är imperialismen och finanskapitalismen en överbyggnad på den gamla kapitalismen. Om dess topp förstörs, exponeras den gamla kapitalismen. Att hävda att det finns något sådant som integrerad imperialism utan den gamla kapitalismen förvandlar bara en önskning till tanke.

Detta är ett naturligt misstag, mycket enkelt begånget. Och om vi hade en integrerad imperialism framför oss, som helt hade förändrat kapitalismen, skulle vår uppgift ha varit hundratusen gånger lättare. Det skulle ha resulterat i ett system där allt skulle vara underordnat finanskapitalet ensamt. Det skulle då bara ha återstått att avlägsna toppen och överföra det som återstod till proletariatet. Det skulle ha varit extremt behagligt, men det är inte så i verkligheten. I verkligheten är utvecklingen sådan att vi måste agera på ett helt annat sätt. Imperialismen är en överbyggnad på kapitalismen. När den kollapsar, tvingas vi att hantera förstörelsen av toppen och fundamentets exponering. Det är därför vårt program, om det ska vara korrekt, måste ange vad som faktiskt existerar. Det finns den gamla kapitalismen, som inom ett antal branscher har utvecklats till imperialism. Dess tendenser är uteslutande imperialistiska. Grundläggande frågor kan endast undersökas ur imperialismens synvinkel. Det finns inte en enda viktig fråga om inrikes- eller utrikespolitik som skulle kunna lösas på något sätt förutom från denna tendens utgångspunkt. Det här är inte vad programmet nu talar om. I verkligheten finns det en underjordisk kvarleva av den gamla kapitalismen. Det finns denna imperialismens överbyggnad, som ledde till kriget, och från detta krig följde inledningen av proletariatets diktatur. Det här är en fas man inte kan undkomma. Detta faktum är karakteristiskt för den proletära revolutionens utveckling i hela världen och kommer att förbli ett faktum under många år framöver (min översättning).”

Varför detta Lenin-citat? Andreas Sörensen, ordförande i SKP/APK, skriver nämligen i en artikel[3] att ”det finns inga imperialistiska länder, utan enbart kapitalistiska länder som inom det kapitalistiska systemet på sitt imperialistiska stadium konkurrerar med varandra.” Andreas Sörensen, som påstår sig vara kommunist, lyckas bortoperera imperialismen som överbyggnad helt och hållet. Chansen att Tchad och Libyen startar ett nytt världskrig är lika stor som att USA och Kina gör det! Så går det om man inte förstår ett smack av Lenins teori om imperialismen och i sin inbilskhet försöker uppfinna hjulet på nytt…

RBT

[1] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/rcp8th/03.htm

[2] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/rcp8th/03.htm

[3] https://riktpunkt.nu/2020/06/anders-carlsson-ryssland-och-imperialismen/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net