Järva: Stora problem med begravningsplatsen

Vi har tidigare berättat om hur discgolfbanan mellan Tensta och Husby offras för bygga en begravningsplats på den gamla soptippen på Järvafältet. Nu har protokollet från kyrkogårdsnämndens slutna sammanträde den 27 maj publicerats och politikerna sitter still i båten och ställer inga svåra frågor trots att problemen nu börjar hopa sig för projektet. Vi saxar från ”Låt parken leva”

Svante Borgs (bilden) bisarra uttalanden om projektet i Järva | Låt parken leva (mynewsdesk.com)

”Många hade nog väntat sig att politikerna skulle ha ställt frågor och gjort särskilda uttalanden om förvaltningens tertialrapport. Som Låt Parken leva tidigare berättat har kostnaderna för Järva begravningsplats ökat med 44 procent. Årets prognos har skrivits upp från 80 till 115 miljoner trots att arbetet går långsammare än beräknat. Men förvaltningen har inte informerat om varför.

Nämndens politiker hade ett ypperligt tillfälle under sammanträdet att begära en förklaring till varför etapp 1 ska kosta mer trots att mindre blir gjort. Men de ville väl inte skapa dålig stämning utan godkände tertialrapporten utan kommentarer. Förvaltningen slapp alla besvärliga frågor och därmed står allmänheten fortfarande utan svar på hur det går för detta kontroversiella begravningsprojekt.

Fantiserar om “spegeldammar”

Däremot tog kyrkogårdsdirektör Svante Borg själv upp läget under sammanträdets sista punkt ”Förvaltningschefens information”. Enligt protokollet informerade Svante Borg nämnden ”om rådande läge på Järva begravningsplats”:

”Arbetet med begravningsplatsen fortskrider, det planeras nu för plantering av ca 1400 träd, 800 buskar och ett tusental vattenväxter i de spegeldammar som växer fram.”

Uttalandet är fullkomligt bisarrt. Det berör varken de viktiga frågorna om

ekonomin eller läget på plats – till exempel hur mycket förorenade jordmassor som måste köras bort.

Inför nämnden fantiserar förvaltningschefen om dammar som “växer fram” – de reningsdammar som kommunikationschefen bestämt ska kallas “spegeldammar”. Men dammarna är inte påbörjade än. Och trädplantering ingår inte ens i den pågående entreprenaden. Den kan bli aktuell tidigast om 3 år.

Järva begravningsplats är ett kommunalt skattefinansierat prestigeprojekt utan förankring i verkligheten. Så länge varken politiker eller media vill eller vågar ställa frågor kan det fortsätta.”

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here