Fattigpensionär! Du kommer aldrig att få pengarna som går till invandrare

Sverigedemokraternas politiska affärsidé är att spela på motsättningar inom folket. En klassiker är att “invandrare” får pengar som borde ha gått till fattigpensionärer (som byggt Sverige).

Sant är att de flesta av Sveriges pensionärer har byggt upp Sverige med sitt slit och svett. Sant är däremot inte att fattigpensionärerna kommer att få det bättre om man minskar bidragen till de som är nya i Sverige. Statens budget är cirka 1000 miljarder och de har redan idag alla förutsättningar att förbättra för pensionärerna men det gör de inte nämnvärt ändå.

Om de försämrar för en del av folket så kommer inte annan del plötsligt få det bättre. Högst troligt är att utfallet i riksdagen blir att de fortsätter att satsa på krig, byråkrati, storföretag och skattelättnader för de som redan har det gott ställt.

Varför kan man säga detta med säkerhet? Därför att riktningen i statens politik bestäms av klassmotsättningarna i samhället. Så länge det inte finns ett massivt och offenstivt motstånd från arbetarklassens sida i arbetsplats- och bostadskampen etc så kommer inte heller finanskungarna, som har avgörande inflytande över staten, acceptera några eftergifter till arbetarklassens förmån.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here