Hyresgästföreningen: Förbundsstyrelsen nedröstad

Kampen mot bostadsbolagens skamliga höjningar av hyrorna sveper över landet. Hyresgästföreningens ledning har för det mesta ställt sig på fastighetsägarnas sida men nu har kritiken växt även inom Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarna har satt i system att göra tämligen enkla renoveringar som ofta har blivit nödvändiga för att man under åratal har misskött det normala underhållet i lägenheterna. Efter renoveringarna har man höjt hyrorna, ibland upp till 80%. Människor har tvingats ifrån sina hem och boende vittnar om tragedier bland de boende.

Kommunistiska Föreningen har försökt att belysa kampen för rätten till bostäder på denna hemsida och vi kan konstatera att fler och fler hyresgäster har dragits in i den här striden.

Hyresgästföreningen organiserar hundratusentals hyresgäster och är en organisation som en gång byggdes upp i arbetarklassens kamp för bättre villkor och socialism. Sedan länge har det socialdemokratiska partiet haft makten inom Hyresgästföreningen och organisationen har byråkratiserats.

Men på det lokala planet finns det många kämpande hyresgäster både inom Hyresgästföreningen och utanför den och när trycket ute bland hyresgästerna blir starkt kan ledningen tvingas till reträtt.

Hyresgästföreningen har i helgen genomfört sin förbundsstämma. Den största striden på stämman rörde motion 40, ett förslag om nollalternativ vid renoveringar. Motionen går ut på att Hyresgästföreningen ska jobba för att det vid renoveringar ska finnas möjlighet för hyresgäster att välja ett renoveringsalternativ som innebär noll kronor i hyrespåslag.

Förslaget syftar till att motverka så kallade renovräkningar, där renoveringar leder till sådana hyreshöjningar att hyresgäster inte längre har råd att bo kvar.

Motionen innehöll två att-satser:

  • att Hyresgästföreningen intar utgångspunkten att det ska finnas ett 0 % höjnings alternativ vid renoveringar
  • att man arbetar proaktivt med detta samlat över hela landet med att driva denna fråga mot Sveriges Allmännyttor och Sveriges kommuner och regioner så att detta blir en vedertagen grund.

Förbundsstyrelsen försökte stoppa motionen och styrelsens representanter framhöll under debatten att det på grund av lokala omständigheter är orimligt att alltid ställa ett sådant krav.

– Vi arbetar alltid för att det lägsta alternativet ska vara så lågt som möjligt, men upprustningar är inte gratis. Vi saknar i dag rätt förutsättningar för att i varje läge kunna driva nollalternativ. Det måste vara upp till den lokala förhandlingen, sa Ola Palmgren, ledamot i förbundsstyrelsen.

Att renoveringar inte är gratis förstår nog alla men Palmgren borde kanske fundera på hur stora vinster fastighetsägarna gör och ta ställning för sina medlemmars intressen istället för att sätta sig i knäet på dem.

Många ombud var dock inte helt nöjda med argumentationen, vilket inte minst märktes på hur många som valde att tala för att bifalla motionen. Och när frågan lyftes för omröstning gick motionen igenom. Det innebar att motion 40 var den enda under lördagen där förbundsstämman valde att gå emot förbundsstyrelsens linje.

– Det är kul att den gick igenom och kul att så många pläderat för motionen, säger Michel Rowiński som författat motionen.

Han är förtroendevald i region Aros-Gävle men är sedan en tid avstängd från sitt uppdrag i Hyresgästföreningen efter sitt arbete mot renovräkningar, vilket Kommunisten.nu har skrivit om tidigare.

Kampen mot hyresutplundringen fortsätter. Kampen kan bara nå framgångar genom en aktiv kamp i bostadsområdena.

För en kämpande hyresgäströrelse!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here