Klarläggande: Kommunistiska Föreningen har som organisation officiellt aldrig tagit ställning
för, eller emot Perus Kommunistiska Partis linje. Väggmålningarna är ett lokalt initiativ