Marx upptäckte inte klasserna och klasskampen, men..

I ett brev till Joseph Weydemeyer 8 mars 1852 skriver Karl Marx:

“Själv kan jag på intet sätt räkna mig till förtjänst att ha upptäckt det moderna samhällets klassbildning eller kampen mellan dessa klasser. Långt före min tid har klasskampens utveckling beskrivits av borgerliga historiker och klassernas ekonomiska anatomi av borgerliga ekonomer. Det nya som jag framlade var bevisen för 1) att klassernas existens endast hänger samman med vissa historiska faser i produktionsutvecklingen, 2) att klasskampen nödvändigt måste leda fram till en proletariatets diktatur, 3) att denna diktatur endast präglar det övergångsstadium där alla klasser avskaffas och det klasslösa samhället skapas.”

Läs hela brevet här: http://kommunisten.nu/?p=8282

2 COMMENTS

    • Jo det är sant, ändrar nu. Texten fanns sedan tidigare i vårt eget arkiv på sidan. Det finns en massa texter där som nog inte många känner till.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here