Slumvärd uppdelad i 200 dotterbolag

I Husby har boende hos bostadsbolaget Hembla ställt kravet att bostäderna ska konfiskeras och återlämnas till allmännyttan på grund av företagets skamlösa hantering av de boende. Profitintresset hos ägarna gör att boende år efter år tvingas leva i misär.

Victoria Park och Hembla äger tillsammans över 38 000 lägenheter och är en av Sveriges största hyresvärdar. Sedan 2019 har de samma ägare – tyska Vonovia – och drivs som ett bolag. Den 1 januari 2022 får de ett nytt gemensamt namn: Victoriahem.

Av ”skatteskäl” är de uppdelade i cirka 200 dotterbolag

37 av dessa dotterbolag är betygsatta i Hyresgästföreningens stora enkätundersökning dinvard.se där 56 000 hyresgäster svarade på detaljerade frågor om sina hyresvärdar under 2020. Drygt 1 600 av svaren gällde dotterbolag till Hembla eller Victoria Park.

De fick i genomsnitt fick 43 poäng av 100 möjliga. Genomsnittet för alla hyresvärdar låg på 58 poäng.

Bland de tio stora fastighetsägare som fick allra lägst sammanfattande betyg återfinns sex av Hemblas och Victoria Parks dotterbolag. Likadant är det bland de tio sämsta medelstora ägarna, med 51 till 100 lägenheter.

Det är framför allt i Stockholmsområdets miljonområden som bolagen med lägst betyg finns. Dels på Järvafältet i västra Stockholm, dels i kringkommuner som Huddinge, Haninge, Botkyrka och Södertälje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here