Fackförbundet SAC i Stockholm har startat en ny avdelning.

Syndikalisterna är normalt uppbyggt av lokala organisationer, där alla medlemmar som befinner sig i en viss stad ingår. I Stockholm har det under de senaste åren kommit in många medlemmar från byggsektorn. Därför har man nu bildat en ny avdelning enbart för byggnadsarbetare. Nu är nära 200 av medlemmarna byggnadsarbetare.

Människoexploatering är ett omfattande problem och satt system inom byggsektorn. Det bygger på arbetarnas svåra situation. De vet inte hur svensk arbetsmarknad fungerar, inte vilka lagar som gäller och vilka rättigheter de har.

SAC skiljer sig mot andra fackförbund genom att man möter nya medlemmar på det språk de talar och i Stockholm har man fasta tolkar på engelska, spanska och ryska och kan ta in tolkar för till exempel georgiska, arabiska och persiska.

SAC skiljer sig också från andra fack då man inte kräver att man har uppehållstillstånd eller arbetsvisum i Sverige. Man tar emot alla byggnadsarbetare.

En tredje skillnad är att man ger undantag från karensen. Många har inte koll på svensk arbetsmarknad och utländska arbetare har sällan gått med i facket innan de har blivit exploaterade. SAC driver därför kamp för arbetare som drabbats innan de var fackligt anslutna och förhandlar även för de medlemmar som inte var med i facket när de blev lurade på lönen.

SAC byggnads i Stockholm har hittills krävt in fem miljoner till exploaterade arbetare.