Syriensolidaritet rapporterar om läget i Syrien

Föreningen Syriensolidaritet sammanfattade läget på ett möte den 24 oktober. Vi delar inte föreningens ställningstagande i alla frågor (t.ex. när det gäller kurderna) men de ger en motbild till medierapporteringen.

“Vi har följt utvecklingen i Syrien och konstaterat att det syriska folket under ledning av president Bashar al-Assad har gjort stora framsteg i kampen mot terrorism och utländsk inblandning. Omkring 9/10 av landet är åter i regeringens kontroll. Återuppbyggnaden av landet har påbörjats, ett arbete som stark försvåras av de skärpta sanktioner som EU och USA införde när de insåg att en militär seger i Syrien aldrig skulle bli verklighet.

Sanktionerna har bland annat inneburit att bristen på bränsle och energi i landet är akut. Till det kommer att SDF-milisen tillsammans med USA:s ockupationsstyrkor som finns kvar i landet har lagt beslag på oljerika områden i Syrien och säljer den syriska oljan utomlands för att bland annat finansiera vad som kan betecknas som ren terroristverksamhet. Trots det har myndigheterna kunnat bygga upp ett elektroniskt ransoneringssystem som via SMS varskor bilister var och när de kan tanka sin ranson. Ett elektroniskt ransoneringssystem reglerar också tillgången på bristvaran hushållsgas. Detta har underlättat vardagen för många syrier.

Även om bristen på läkemedel och sjukvårdsutrustning på grund av sanktionerna är stor, fungerar sjukvården i landet. Detta tack vare egen produktion av läkemedel och utrustning. Sanktionerna har emellertid medfört stor förödelse på många områden och destabiliserat Syriens ekonomi. Även om den inhemska livsmedelsproduktionen kan säkerställa att det finns livsmedel till försäljning har den höga inflationen, främst orsakad av sanktionerna, försvårat livet för många offentliganställda, låginkomsttagare, och inte minst landets pensionärer.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here