FN-experter fördömer Israels stämpling av palestinska människorättsorganisationer som terroristorganisationer

GENEVE (25 oktober 2021) – FN :s människorättsexperter fördömde idag starkt och
otvetydigt den israeliska försvarsministern Benny Gantz beslut att stämpla sex palestinska människorätts- och civilsamhällesgrupper som terroristorganisationer.

“Denna beteckning är en frontalattack mot den palestinska människorättsrörelsen och på
mänskliga rättigheter överallt”, sade experterna. “Att tysta deras röster är inte vad en
demokrati som följer väl accepterade mänskliga rättigheter och humanitära standarder skulle
göra. Vi uppmanar det internationella samfundet att försvara försvararna.”

Experterna sade att antiterrorlagstiftningen är utformad för ett specifikt och begränsat syfte
och inte f’ar användas för att omotiverat undergräva medborgerliga friheter eller för att
begränsa människorättsorganisationers legitima arbete. FN :s säkerhetsråd,
generalförsamlingen och rådet för mänskliga rättigheter har alla varit tydliga med kravet att
tillämpa åtgärder mot terrorism på ett sätt som är förenligt med internationell rätt och inte
bryter mot staternas internationella förpliktelser, sade de.

“Missbruket av åtgärder mot terrorism på detta sätt av Israels regering undergräver allas
säkerhet”, sade experterna. “Förenings- och yttrandefriheten måste respekteras fullt ut för att det civila samhället ska kunna utföra sitt oumbärliga arbete och kan inte undergrävas av det uppenbart grova missbruket av antiterrorism och säkerhetslagstiftning.”

“Bland de samhällskategorier som de arbetar med finns palestinska kvinnor och flickor, barn, bondefamiljer, fångar och civilsamhällesaktivister, som alla möter ökade nivåer av diskriminering och till och med våld.”

Läs mer här.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here