Barnmorskestudenterna uppmanar till uppror mot förhållandena i förlossningsvården:

”Alla nära och kära gå man ur huse för en bättre födslovård i Göteborg.

NU räcker det! Förlossningsvården i Göteborg MÅSTE förbättras, precis som i Stockholm, Malmö och så många andra delar av vårt land. Det är dags att regionerna tar ansvar!

Kraven är tydliga och sedan länge formulerade.

– En barnmorska per födande, alltså tillräcklig bemanning

– Möjlighet till återhämtning och en rimlig lön för barnmorskor

– Sammanhållen vårdkedja med kontinuitet och möjlighet till val för födande.

– Barnmorskors deltagande i beslutsfattande kring graviditet, förlossning, och eftervård.

Denna kväll demonstrerar vi för alla födandes rätt till en trygg förlossning och alla barnmorskors rätt till ett rimligt och hållbart arbetsliv.

Hur högt ska barnmorskorna behöva skrika för att beslutsfattare ska lyssna? Det räcker nu!”

Arrangeras av:

– Barnmorskeförbundet Lokalförening Göteborgs Barnmorskesällskap

– Vårdförbundet Göteborg

#bmstudentuppror

– Birth Rights Sweden

16 NOVEMBER kl 17-18

Backa Barnmorskorna i Göteborg! 16 nov OBS! kl 17:00-18:00. STUDENTERNAS 12 KRAV

 1. Möjlighet att ta rast, äta lunch och gå på toaletten under arbetspasset.
 2. ”Trygg start”-program med tolv veckors introduktion och mentorskap.
 3. En period på minst sex månader då ny barnmorska endast vårdar en födande i aktiv fas.
 4. Inget tvång att jobba treskift, för att kunna kombinera yrkesliv och familjeliv.
 5. Arbetstidsförkortning där blandad dag- och kvällstjänstgöring innebär 34 timmarsvecka. Samma modell som införts på förlossningen i Varberg.
 6. Permanent lönepåslag på 5 000 kronor på Östra sjukhuset, Norra Älvsborgs läns sjukhus (NÄL) och Södra Älvsborgs läns sjukhus (SÄS).
 7. Inget krav på delade helgturer.
 8. Fungerande sommarbemanning så att ingen behöver avbryta sin semester.
 9. Möjlighet till kombinationstjänst – 50 procent på fölossningen och 50 procent på Barnmorskemottagning.
 10. BB ska prioriteras om krav på rotation ställs. Ingen barnmorska vill bidra till den vård som bedrivs där nu.
 11. Öppet klimat och en kultur där kritik kan framföras utan risk för repressalier så att medarbetar kan bidra till förbättringar.
 12. Ingångslöner på minst 34 650 kronor per månad. Vårdförbundet rekommenderar 34 000-37 000.