Det nyss avslutade toppmötet i Glasgow blev i flera avseenden en besvikelse. Greenpeace Internationals generalsekreterare Jennifer Morgan säger att slutdokumentet ”är svagt och 1,5C-målet lever precis, men avtalet skickar åtminstone en viktig signal har om att kolets tid är över. Och det spelar roll.”

Utsläppsminskningarna skjuts på framtiden, avtalet fastställer behovet av enorma utsläppsminskningar under detta årtionde, åtagandena skjuts på framtiden.

Jennifer Morgan: ”den enda anledningen till att vi fick vad vi gjorde är att unga människor, urfolksledare, aktivister och länder i frontlinjen för klimatkrisen tvingade fram motvilliga eftergifter. Utan dem skulle dessa klimatförhandlingar ha floppat totalt. Vårt en gång stabila klimat håller nu på att brytas ner runt omkring oss, man ser det varje dag i skogsbränder, orkaner, torka och smältande isar. Tiden är nästan ute, och vi måste omedelbart skapa det tryck på våra politiker som äntligen ska avsluta tidsåldern av fossila bränslen.”

”Det fanns ett erkännande om att utsatta länder lider verkliga förluster och skador av klimatkrisen nu, men det som utlovades var inte i närheten av vad som behövs på plats. Denna fråga måste stå högst upp på agendan för utvecklade länder när COP hålls i Egypten nästa år. ”

”Bedrägeriet med klimatkompensering fick ett uppsving i Glasgow med skapandet av nya kryphål, vilket äventyrar naturen och själva 1,5C-målet. FN:s generalsekreterare tillkännagav att en grupp experter nu kommer att göra en viktig granskning av marknaden för klimatkompensation, men mycket arbete återstår fortfarande för att stoppa greenwashing, fusk och kryphål som ger stora utsläppare och företag ett frikort att fortsätta förorena vår planet.”