Deng Xiaopings ”reformer” ledde till en snabb ökning av inkomstskillnaderna i Kina

I Pao-Yu Chings ”Revolution and counterrevolution China´s continuing class struggle since liberation“ [1] hittar man följande intressanta uppgifter om Ginikoefficientens [2] utveckling i Kina efter Deng Xiaopings maktövertagande:

”30 års Reform har resulterat i ett mycket polariserat samhälle. Kinas Ginikoefficient har ökat från 0,24 år 1985, innan Reformen hade något genomslag på inkomstfördelningen, till 0,47 år 2004. Det året var Kinas Ginikoefficient högre än Indiens, Indonesiens, Irans och Egyptens och många andra länders.”

Pao-Yu Ching använder ordet ”reform” med stort R på engelska, men jag anser det vore bättre att tala om en kapitalistisk restauration, som innehöll en serie reformer, som beslöts 1978, då Xiaoping definitivt hade säkrat makten. Inkomstskillnaderna understödjer naturligtvis förmögenhetsskillnaderna, även om de senare i första hand är ett resultat av det har uppstått en kinesisk kapitalistklass, som kan driva en profitmaximerande verksamhet. Texterna och siffrorna i Pao-Yu Chings bok har några år på nacken, men inget har blivit bättre i Kina sedan dess – tvärtom.

[1] Foreign Languages Press, Paris 2021

[2] Ginikoefficient är en ekonomisk måttenhet på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning som utvecklades av Corrado Gini. Ginikoefficienter används för att jämföra inkomstskillnad mellan olika länder. 1 betyder att en person förfogar över alla inkomst, medan 0 innebär att alla delar lika. Sverige hade en Ginikoefficient på 0,27 2018.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här