Mammorna i Tensta: Politisk dubbelmoral

De välkända ”Mammorna”, det vill säga föreningen Geesgud som sedan ett par år nattvandrar, fick inte mycket stöd på decembers nämndsammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholm.  En ensam vänsterpartist, Rashid Mohammed, stred ensam för att föreningens ansökan på 116 000 kronor för 2022 skulle beviljas. Majoriteten tyckte det räckte med 15 000.

Mammorna, den grupp Ayan Mohamed organiserade och som idag hyllas av regeringen, riksdagen och medierna. Gruppen får inbjudningar och priser. I Stockholm har Mammorna fått andra stadsdelar till att ta efter. Mammorna är en gräsrotsrörelse som startas nu i fler stadsdelar.

Mammorna drev verksamheten utan bidrag åren 2020 och 2021. Ansökan för 2022 är den första föreningen lämnar in. Om politikerna i stadsdelen vill stödja verksamheten så vet den M-ledda majoriteten precis vad pengarna går till. Liberalernas ledamot Åsa Nilsson Söderström argumenterade envist mot Mammornas ansökan. Trots att föreningen aldrig tidigare ansökt om bidrag tyckte hon att det var oförlåtligt att föreningen inte hade kommit in med en årsredovisning för de tidigare åren. Nämndens ordförande Annika Friberg, M, menade att förslaget på 15 000 ”kom från tjänstemännen” och därför kunde inte politikerna ändra på det.

Under hela sammanträdet var det inte någon från den socialdemokratiska gruppen som sade något i någon fråga.

Hyckleriet sticker i ögonen men är så typiskt för lokalpolitiken på Järvafältet i Stockholm. Politikerna följer mediatrenderna och vill gärna spegla sig i glansen av lyckade projekt, men sen ser de som sin uppgift att ”uppfostra” föreningar i ”svensk föreningsverksamhet”. Att kräva ekonomisk redovisning av en förening som tidigare aldrig sökt några bidrag är en bisarr tanke, men så väldigt typisk.

Kommunistiska föreningen tar inte emot några som helst bidrag av stat eller kommun. Vi söker inte bidrag från bildningsförbunden. Vi litar till massorna och till våra egna medlemmar och bygger upp vår egen ekonomi.

Vi säger inte åt andra organisationer hur de ska göra, men att bygga organisationer på politikers välvilja kan vara riskabelt och på många sätt förnedrande.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här