Debatt: Föreställningen om folkkrgsteorin som stöd för en “äventyrslinje” är helt fel

En äventyrlig linje vore att inleda en väpnad kamp när det inte finns förutsättningar att vinna inom överskålig tid och det inte går att få brett stöd för den. Det som det kan leda till är att den revolutionära rörelsen som helhet krossas och det blir ett allvarligt bakslag i landet i fråga.

En äventyrlig och revisionistisk linje hade t.ex. Röda Armé Fraktionen i Tyskland. RAF kallade sig själva för en stadsgerilla (se t.ex. The urban gerilla concept), ett begrepp som myntades och utvecklades av den brasilianske revolutionären Carlos Marighella. Den stadsgerilla som närmast inspirerade RAF var latinamerikanska Tupamaros och den första väpnade gruppen i Tyskland kallade sig därför Tupamaros West-Berlin. Allt detta finns dokumenterat i en tjock bok med RAF:s texter som heter The Red Army Faction, A Documentary History, Volume I: Projectiles for the People.

“Det revolutionära kriget är ett massornas krig; det kan föras endast genom att man mobiliserar massorna och litar till dem.”. (Mao, Valda verk, bd I, s. 147)

Detta tillämpade inte RAF även om de ibland citerade Mao när det passade dem.

“We are not saying that the organization of armed resistance groups can replace the legal proletarian organizations, that isolated actions can replace the class struggle, or that armed struggle can replace political work in the factories or neighborhoods. We are arguing that armed struggle is a necessary precondition for the latter to succeed and progress, that  armed struggle is “the highest form of Marxism-Leninism” (Mao), and that it can and must begin now, as without it there can be no anti-imperialist struggle in the metropole.”
(Ur The urban guerilla concept. Mao felciteras av RAF ovan, det ska rimligen vara “highest form of struggle”)

RAF hade istället militäristisk linje och byggde väpande grupper utan parti och enhetsfront och de gjorde som det verkar inget verkligt massarbete, dvs en kamp med massorna för deras intressen.

Ett folkkrig enligt Maos teori förutsätter att man “mobiliserar massorna och litar till dem” och det hade inte RAF tid med eftersom de hade bråttom med att inleda “anti-imperialist struggle in the metropole”. Ett folkkrig enligt Maos teori kan enbart genomföras med massornas stöd, deras förtroende och det är något som man inte bygger över en natt. Massornas delatagande i en revolution är något som främst är avhängigt objektiva faktorer. Varför riskera allt om du tror att du kan få ett drägligt liv inom det nuvarande systemet?

/ Sven Laurin

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här