Vilken är situationen efter tre veckors krig i Ukraina?

Hämtad från Tjen Folket Media.

Det förbrytaraktiga kriget fortsätter i Ukraina. Det är nu 20 dagar sedan den ryska imperialismen överföll Ukraina. Deras motiv är att hindra ytterligare integrering av Ukraina i NATO, eftersom ett NATO-medlemskap kommer att bli ett nytt steg framåt i USA-imperialismens ökande dominans över Ukraina.

Inledningsvis är det värt att nämna att Ryssland också inledde ett krig mot Georgien 2008 efter att NATO hade sagt att Georgien och Ukraina borde bli NATO-medlemmar. Detta motiv förklarar invasionen, men legitimerar den inte.

Kriget får enorma konsekvenser. Störst självfallet för Ukraina, men därnäst för Ryssland självt, men också för USA, Tyskland, Frankrike och hela den internationella situationen både politiskt, militärt och ekonomiskt. Mer än tre miljoner människor är nu officiellt på flykt från Ukraina, och internt är det många miljoner fördrivna och åter miljoner lever nu sina liv i skyddsrum djupt under jorden.

Ryssland utsätts nu för massiva sanktioner, som har skickat deras ekonomi in i en katastrofal situation, men krigen har stora konsekvenser for världsekonomin i övrigt. Detta kommer till uttryck i prisökning på en rad viktige varor, och vi har bara sett början av konsekvenserna av allt detta. 

Socialt kommer allt detta med nödvändighet å ena sidan föra till ökad nöd och fattigdom; å andra sidan skärpt klasskamp och folkliga uppror i flera delar av världen

Motsättningar internationellt och internt i Ryssland

Kriget får konsekvenser för rivaliteten mellan alla stormakter. De europeiska stormakterna, särskilt Tyskland, får ännu större problem med energiförsörjningen. Kina å sin sida har allt att vinna på att Ryssland och USA försvagas av rivaliteten i Ukraina. USA-imperialismen har drivit på kriget i Ukraina just för att underminera Ryssland, men försöker samtidigt hålla nere konkurrenterna i Kina och Tyskland, men samtidigt riskerar USA-imperialismen att förlora dominans över hela eller delar av Ukraina.

Inom Ryssland ökar de fascistiska tendenserna. Tusentals människor har gripits för att ha protesterat mot kriget. Västerländska medier hävdar att upp till 15 000 har gripits på sådana grunder. Motsättningarna inom Ryssland förvärras dramatiskt av kriget. Sanktionerna och problemen i ekonomin påverkar massorna och kommer att lägga grunden för en intensifierad klasskamp.

De ryska liberala och amerikanska allierade styrkorna och grupperna har fått ett krig att protestera mot, ett krig som kan bli mer impopulärt för varje rysk soldat som inte återvänder hem.

Dessa motsättningar kommer också till uttryck inom den ryska härskande klassen. Om man minns 1990-talet så vet man att striderna har varit väldigt brutala inom den ryska bourgeoisien, till exempel när president Boris Jeltsin attackerade parlamentet med stridsvagnar för att sätta andra politiker på plats 1993, under den konstitutionella krisen i landet.

Den ryska attacken mot Ukraina är inte ett tecken på styrka, utan på desperation, och de underliggande problemen är stora och banar väg för potentiella hårda strider inom Ryssland under de kommande åren.

Önskan om en “flygförbudszon” mitt i stora förluster och skador

Ukrainas president Zelenskij ber hela tiden Nato att införa en “flygförbudszon”. Denna tekniska term betyder i verkligheten att Natos flygplan är tvungna att flyga in för att skjuta ner ryska flygplan. Det skulle göra Nato till en part i kriget. Om det är retorik, tomma hot eller en verklig önskan att föra in Nato (det vill säga USA-imperialismen främst) i kriget är svårt att säga. Verkligheten är dock att “flygförbudszonen” inte är en teknisk fråga, utan en krigsförklaring – om den ska genomdrivas.

Kriget fortsätter med bombräder och artillerield, särskilt på natten, samt framryckningar med infanteri och pansarfordon. För närvarande flyr miljontals människor från Ukraina. I skarp kontrast till behandlingen av flyktingar från Syrien och Afghanistan förklarar europeiska politiker att gränserna är öppna för ukrainska flyktingar.

Samtidigt utvecklas förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland och vi kan kanske förvänta oss en form av fredsavtal när den ryska imperialismen tror att de har uppnått så mycket de kan i kriget.

Samtidigt finns det mycket motstridiga siffror och uppgifter från de olika parterna, som siffror på antalet dödade, både civila och kombattanter, samt hur mycket material som förstörts. Informationen som kommer från varken ryska eller västerländska medier går inte att lita på. Norsk media är full av “anonyma källor” och liknande som lika gärna kan planteras av underrättelsetjänster eller politiker.

Nu när ryska styrkor omringar och börjar rycka in i Ukrainas storstäder, betonar vi vad den norske professorn och överstelöjtnanten Tormod Heier säger: att inta en storstad är en av de svåraste uppgifter militära styrkor kan ställas inför. Han säger att det kräver samordning av flygplan, missiler, helikoptrar, specialstyrkor, ingenjörer, sanitet, kommunikation och logistik, och menar att detta är något Ryssland inte är bra på att samordna utanför sitt eget territorium.

Bojkott, sanktioner och Kinas roll

Samtidigt kämpar Ryssland inte bara mot ekonomiska sanktioner. Det finns också en kulturbojkott. Ryska idrottare är förbjudna från sport och lekar. Barn och vuxna, ryska civila i Europa, möts av upprördhet och det krävs att de tar avstånd från den ryska invasionen. Även i Norge har barn med föräldrar från Östeuropa upplevt agitation och till och med våld.

Detta är ett uttryck för nationalism och chauvinism, som nu målmedvetet piskas upp mot Ryssland. Chauvinismen är alltid användbar för dem som hetsar för imperialistiska krig, och nu kommer den att bidra till att öka trycket på Putins regim, samt legitimera den eventuella upptrappningen av västerländska bidrag till regimen i Kiev.

Kina agerar i denna situation som en form av medlare på politisk nivå. Kina säger att de förstår Rysslands behov av säkerhet, men att de vill ha ett slut på kriget snart. Västerländska medier hävdar felaktigt att Kina håller på att förlora kriget. Detta är bara till hälften sant. Å ena sidan förlorar “alla” på kriget i Ukraina, eftersom det skapar ekonomisk instabilitet, aktiekurserna faller och det resulterar i ett antal direkta och indirekta ekonomiska förluster för alla imperialister. Å andra sidan blir Ryssland nu mycket mer beroende av Kina, och dessutom har USA (Kinas främsta konkurrent) tappat kontrollen över Ukraina. Ryssland är inte bara en allierad till Kina, utan också en konkurrent, både i Asien och i Afrika. Dessutom försvagas Tyskland som sagt av konflikten, både vad gäller gas från Ryssland och inflytandet i Ukraina, och resultatet av massflykten från Ukraina till grannländerna och till Tyskland självt.

Den andra sidan av myntet är alltså att alla andra stora imperialister förlorar mer på kriget än Kina, och därmed erbjuder krisen nya möjligheter att flytta fram de kinesiska positionerna. Att Kina kan inta en diplomatisk roll är också en fördel som de vet hur de ska ta vara på. I den meningen gynnas Kina av kriget, men allt har två sidor. De kortsiktiga vinsterna medför nya framtida problem, även för Kina.

Kina säger nu att USA och Europa måste ta hänsyn till hur Natos expansion österut påverkar Rysslands säkerhet negativt och därmed föreslår man en lösning där Ukraina får någon form av “neutralitet”. Vi betonar här att ett “neutralt” Ukraina inte är en slutgiltig lösning. Tvärtom kommer det bara att underlätta nya strider om Ukraina i framtiden. Att infoga neutralitet i konstitutionen är inte ett evigt hinder för framtida NATO-medlemskap. Konstitutioner kan också ändras, eller så kan de slitas sönder av krig eller revolution.

Utländska krigare i Ukraina – också från Norge

Annars säger USA:s utrikesdepartement att syriska legosoldater rekryteras för den ryska imperialismens krig. Våra kamrater i Dem Volke Dienen skriver att den enda källan till denna information är det amerikanska utrikesdepartementet självt, och att de nu propagerar för en “internationalisering” av kriget i Ukraina, bland annat för att legitimera västerländska frivilliga. Kamraterna skrev redan för flera dagar sedan att 20 000 utländska medborgare kämpade för Kievregimen.

Norrmän deltar också. Verdens Gang har pratat med “Kristoffer”, som har rest till Ukraina utan militär bakgrund. Han säger att han har rest för att slåss i tre veckor, innan han återvänder hem. Han har jobbat som maskinförare och säger sig kunna använda vapen, trots att han inte varit militär. Han säger att han kommer att “göra vad de har satt mig att göra” i den ukrainska främlingslegionen.

Norska borgerliga medier har motiverat sådana personer som “Kristoffer”, inklusive citat från den krigshetsande liberala ledaren Guri Melby, som ständigt har kritiserat regeringen för att inte gå tillräckligt långt för att stödja Kievregimen.

Propaganda för krig och undfallande opportunister

Kriget i Ukraina används ideologiskt-politiskt för att hamra in att Nato och EU är nödvändiga institutioner, och för att odla norsk imperialism och USA-imperialism. Tidningen hävdar att SV och Rødt håller på att förlora sin position mot Nato. Det är lika troligt att det är det undvikande och fega förhållningssätt som partiledarna Moxnes och Lysbakken har intagit i debatten som får partierna att tappa i opinionsmätningarna. Istället för att avslöja Natos och USA:s smutsiga roll i Ukraina, och istället för att stå fullt ut för partiernas inställning till Nato, får de två partiledarna något flackande i blicken och hävdar att det bara är Rysslans som är skyldig till kriget, och att det oavsett inte är aktuellt att Norge går ur NATO i dag, eller utan att det finns ett “alternativ” till NATO.

Opportunisterna avslöjar att de inte är emot Natos funktion som verktyg för USA-imperialismen, i allians med i synnerhet tysk, fransk och brittisk imperialism, utan att de bara fruktar att Nato kommer att dra in Norge i krig som Norge kan förlora. De argumenterar nationalistiskt mot Nato, vilket är en svår nöt, eftersom det utifrån den norska imperialismens intressen är logiskt att vara medlem i Nato. Ett konsekvent motstånd mot Nato måste baseras på motstånd mot USA-imperialismen och även mot norsk imperialism, och en ställning för världens folk, särskilt i de förtryckta länderna, som påverkas av denna imperialism.

Kriget mot Ukraina är initierat av rysk imperialism, det är ett kriminellt krig som måste fördömas och bekämpas. Men fördömandet kan inte dölja USA-imperialismens roll och inte heller rena de västerländska imperialisterna. Dessa har trots allt hjälpt till kuppen 2014 (“Euro-Maidan”) och med Natos expansion österut och västerländska icke-statliga organisationers och underrättelsetjänsters aktiviteter i Vitryssland, Ryssland och i hela Östeuropa har de drivit fram situationen, där Putin “med ryggen mot väggen” har agerat desperat för att slå sig ut ur omringningen. Putins ryska imperialism är varken bättre eller mer legitim än USA-imperialismen eller tysk imperialism, men den är varken sämre eller mindre legitim. Återigen är det nödvändigt att hissa den röda flaggan mot imperialistiskt krig, för sann internationalism.

Avslutning

I det här läget är det viktigt att avslöja den chauvinism och hets som piskas upp, och föreställningen att “Europa är under attack” och att detta är ett “krig mellan demokrati och diktatur”. Detta är en krigshetsande, det är imperialisternas ideologi som försvaras och den har karaktären av ren propaganda. Fascister och liberaler går nu hand i hand, både på marken och i retoriken, i sitt “försvar av Europa”.

Mot denna retorik understryker vi att folket i Ryssland och Ukraina, och i alla världens länder, är broderfolk med gemensamma intressen av att förenas under proletariatets politiska ledning och svepa bort imperialismen från jordens yta. Endast på detta sätt kan vi avsluta krigen för alltid, såväl hunger, nöd som miljöförstöring. Endast på detta sätt kan vi sätta stopp för exploatering och förtryck. Det är inte bara möjligt att uppnå dessa stora mål, det är en historisk nödvändighet att mänskligheten uppnår dem. Mitt i den tragedi och nöd som kriget innebär för massorna är det kommunisternas uppgift att lyfta upp denna övertygelse som en ljuspelare och hopp.

Kommentator för Tjen folket media

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här