Insändare: DEN KOMMUNISTISKA RÖRELSEN ÄR MILJÖKAMP!

En text om miljökampen i den kommunistiska rörelsen, arbetarklassens kamp och Marx, Lenin och Maos ideologiska och politiska vapen.

Kanske är en framtid där det går att resa och uppleva världen, ha miljövänliga transporter, göra motsättningen mellan stad och land icke-antagonistisk och på sikt jämna ut den, att ha ett välfärdssamhälle och utveckla det längre möjlig i harmoni med naturen. Kanske är det outsourcing för högre vinster, imperialismen och deras militära ryggrad som är problemet?

1500 soldater från regeringsstyrkorna skickas men de misslyckas befria gisslan. Svensk media rapporterar att Perus Kommunistiska Parti drar in ca 30 personer i Skanskas tjänst i ett gisslandrama och kräver miljoner dollar i lösen, sprängämnen och revolutionär skatt av Skanska och staten. Många källor har rapporterat att företaget försvarat naturgastillgångar med paramilitärer. En helikopter och en poliskapten däri tillintetgörs i strid, och bara något år efter aktionen lämnar Skanska all sin verksamhet i Peru. Medias uppgifter är oense om rebellerna fick lösen av regeringen, som kan ha varit 5 miljoner dollar. Även gisslan har riktat skadeståndskrav mot Skanska på miljonbelopp. Företaget sköt ifrån sig allt ansvar för gisslans säkerhet och det som inträffat, men alla frigavs till slut av rebellerna. [1-6] I Indien och på Filippinerna tar folkets regeringar kampen för jorden i egna händer och kräver revolutionär skatt av de imperialistiska gruvbolagen och skogsskövlarna, de utför sabotageaktioner och erövrar makten steg för steg från den livsfientliga monopolborgarklassen.[7] I landet vi lever i förde hundratusentals metallarbetare en långvarig kamp i fyra månader under Metallstrejken 1946 för bättre levnadsvillkor, för att slippa känna sina reallöner sänkas när monopolborgarklassen gjort miljonvinster och miljonutdelningar, i kort “för att de rika blev rikare och de fattiga fattigare”.

Detta är bara några exempel. Metallstrejken, som ledde till fler förlorade arbetstimmar än Storstrejken 1909 är den största, mest lysande och framgångsrika klimataktionen i denna gamla stats historia. Den gav proletariatet, som är människooffer för miljökrisen bättre levnadsförhållanden, och enade med kommunisterna vann de segrar som borgarklassen sade var omöjliga. [8-10]

Enligt WHO leder luftföroreningar, farliga partiklar i luften, varje år i världen till 7 miljoners död i ischemisk hjärtsjukdom – världens idag vanligaste dödsorsak, cancer, stroke, KOL och lungcancer. 99% av människor andas in luft som överskrider deras rekommendationer och har höga nivåer av föroreningar, med de värsta nivåerna i låg- och medelinkomstländer.

PM2,5 som bildas vid förbränning av petroleum, diesel och kol är speciellt förknippade med sjukdomarna.[11] Koldioxid verkar också i sig vara en cocarcinogen, som gör det lättare för cancer att spridas i människokroppen, utöver rollen ämnet spelar i den globala uppvärmningen vi alla känner till.[12] Att borgarklassen ändå ökar investeringar i fossila bränslen, de redan kännbara klimatförändringarna, deras skövling av regnskog för boskapsskötsel och hänsynslösa förgiftning av hav och vatten som hotar 2/3 av världens arter, hotar världens ekosystem, leder till att kapitalismen är på väg brännmärks i historien som det sjätte massutdöendet.[13, 14]

I Sverige idag är alla de största ekobrottslingarna bränslesubventionerade av staten – metallurgisk industri och övrig mineralindustri, bränsleframställning (läs: SSAB, Cementa, Preem), flygtrafik (ej biobränsledriven), sjöfart, Försvarsmakten är idag alla 100% befriade från att betala skatt på bränsle.[15] Svenska Försvarsmakten slipper idag redovisa sina totala utsläpp till SCB, men enligt deras tidigare redovisningar till SCB motsvarade 2008-2018 militärens inrikes transporter ungefär 33% av inrikesflygen årligen. Sedan dess har stora satsningar gjorts och regeringen har beslutat om att lägga 2% av Sveriges BNP till militären, som planerades redan 2020. [16, 17]

Men SSAB gör mer än att döda arbetare och ge dem cancer med sina utsläpp, deras största kunder är också bilindustrin och den så kallade säkerhetsindustrin.[18] På sin hemsida skryter föeetsget om att vara största tillverkare av tungplåt i USA.[19] Den amerikanska militärens redovisade utsläpp var 59 miljoner ton 2017, mer än de flesta länder inklusive Sverige. Pentagon är världens största institutionella konsument av olja och skulle med om det var ett land ha 55:e störst co2-utsläpp.[20] Dålig miljö, reallönesänkningar och krig för massorna idag är stora aktieutdelningar för Göran Persson och Co. Som styrelseordförande i SSAB:s största aktieägare LKAB, tillsammans med ordföranden i NASDAQ Jacob Wallenberg sitter de längst upp och skrattar. Miljökrisen monopolborgarklassen har skapat är som hela imperialismen kantad av förtryck, exploatering, våld, död. Och kommunisterna har bekämpat denna klass ända sedan den uppstod för över 100 år sedan.

Marx och Engels lista av åtgärder i tio punkter publicerad redan 1848 är en väldigt användbar hjälp till att lösa miljö- och klimatproblemen:

“Proletariatet kommer att begagna sin politiska makt till att så småningom fråntaga bourgeoisin allt kapital och centralisera alla produktionsinstrument i statens d.v.s. i det som härskande klass organiserade proletariatets händer samt fortast möjligt öka mängden av produktionskrafter.

I början kan detta naturligtvis ske endast genom despotiska ingrepp i egendomsrätten och i de borgerliga produktionsförhållandena, således genom åtgärder, vilka synes ekonomiskt otillräckliga och ohållbara, men som under rörelsens utveckling kommer att spränga sina egna gränser och är oundvikliga som medel att omlägga hela produktionssättet.

Dessa åtgärder kommer naturligtvis att vara olika i olika länder.

För de utvecklade länderna skall dock tämligen allmänt följande kunna komma till användning:

1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter.

2. Stark progressiv beskattning.

3. Arvsrättens avskaffande.

4. Konfiskation av alla emigranters och rebellers egendom.

5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank med statskapital och uteslutande monopol.

6. Centralisering av transportväsendet i statens händer.

7. Utökande av nationalfabriker, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av jorden efter en samhällelig plan.

8. Lika arbetstvång för alla, upprättande av industriella arméer, särskilt för åkerbruket.

9. Förenande av jordbruks- och industridriften; åtgärder för att så småningom utplåna skillnaden mellan stad och landsbygd.

10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffande av fabriksarbetet för barn i dess nuvarande form. Uppfostrans förenande med den materiella produktionen o.s.v.

När under utvecklingens lopp klasskillnaderna försvunnit och all produktion koncentrerats i händerna på de förenade individerna, så förlorar den offentliga makten sin politiska karaktär. Den politiska makten i egentlig mening är det organiserade våldet av en klass till en annan klass’ undertryckande. När proletariatet i kampen mot bourgeoisin med nödvändighet förenar sig som klass, genom en revolution gör sig till härskande klass och som härskande klass med våld upphäver de gamla produktionsförhållandena, så upphäver det med dessa produktionsförhållanden klassmotsättningarnas existensbetingelser, klasserna överhuvudtaget och därmed sitt eget herravälde som klass.

I stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning, vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.” [21]

Lenin sade: “Enbart samarbete mellan vetenskapsmän och arbetare kan göra slut på förtryckande fattigdom, sjukdom och smuts. Och detta kommer bli gjort. Inga allianser av mörker kan stå emot en allians av vetenskapsmän, proletariatet och teknologer”. Med sin djupa analys av kapitalismens högsta stadium – imperialismen, för hur monopolismen som utmärker den trycker undan nya uppfinningar bland andra saker lyfte han Marxismen till en ny högre etapp. Han lärde att revolutionen skulle bli svårare att starta i väst än den var i Ryssland, men att den lättare och snabbare skulle segra.[22-24]

Mao Zedong lärde istället för outsourcing av hela industrigrenar som svenska monopol gjort för extraprofiter vikten av en jämn utveckling av ekonomin; att dess ledande kraft och centrum är den tunga industrin som bör prioriteras främst, att dess bas är jordbruket och att alla sektioner, även den lätta industrin behöver en jämn utveckling. Att utvecklingen av den tunga industrin skadas utan utveckling av de andra. Han lärde att sätta politiken som befäl i kampen, att proletariatet är koncentrerade, de som behandlas allra sämst av imperialisterna och borgarklassen och att det är därför de är så utmärkt bra på att slåss. Inte minst slåss maoister för den odödliga principen “jord till den som brukar den”.[25, 26] Problemen kräver en centraliserad plan, politiska aktioner och långvarig kamp!

Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen!

Mot klassamarbetet – enhet på klasskampens grund!

Kamp mot  imperialismen – för den proletära internationalismen!

Källor:
Red Ant Dream (Youtube), Inside the NPA (Vice  News tidigare, YT)
“Bankernas Miljardrullning till Olja och Kol”, Vetenskapsradion Klotet 13 jan 2021 (https://open.spotify.com/episode/1rQXI60pTRmHmVcc9BWS55?si=ooP_ZvHXR06O29XGQ3lyZA)
15. Statistiska centralbyrån. “Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag 1900- 2018”. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107InTransp/ [hämtad 24 juli 2020].
18. “#4 Martin Lindqvist, VD SSAB och Linda Norhstedt, Ny Teknik: Om Hajpade Hybrit”. https://open.spotify.com/episode/0ertB4NPOXstE0CwBoXPfu?si=bQpOc9hkTc-sh0HRHRfPRw
19.
21. https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm, “Det Kommunistiska Partiets Manifest”, OKTOBERFÖRLAGET, slutet på kap II Proletärer och Kommunister.
22. “Speech Delivered At The
Second All-Russia Congress Of Medical Workers ‘” (1920), https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/mar/01a.htm
23. Grundkurs i Marxismen-Leninismen-Maoismen, Communist Party of India (Maoist), OKTOBERFÖRLAGET
25. “Reading Notes On The Soviet Text
26. “Analysis of the Classes in Chinese Society” (1926) https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-1/mswv1_1.htm

2 KOMMENTARER

  1. Petig har rätt, källa 15 och 16 är förväxlade. Länken i not 15 visade tidigare försvarsmaktens utsläpp.

  2. Källan på att flera företag slipper betala skatt på bränsle [15] fungerar inte, men när man kollar på adressen genom Wayback Machine så verkar det bara vara ett verktyg för att leta fram statistik över utsläpp? Är det verkligen rätt källa?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här