Finns det svenska oligarker?

Oligark används som beteckning för kapitalister från det forna Sovjetunionen, som i samband med Sovjetunionens fall och privatkapitalismens införande över hela linjen genom olika tricks lyckades lägga beslag på statlig och annan kollektiv egendom. Samma utveckling har också skett i Kina.

I det privatkapitalistiska Sverige har det alltid funnits en offentlig sektor, som bestått av statlig, regional och kommunal egendom, men som på senare år i stor utsträckning privatiserats och fortfarande skattefinansiera.

Ta bara friskolereformen, som innebar att friskolor finansieras med skattemedel, läs skolpengen. Om friskolorna kan se till att utgifterna understiger inkomsterna, genereras en vinst. Denna vinst går inte tillbaka in i verksamheten utan delas ut bland aktieägarna, som till och med kan återfinnas i utländska riskkapitalbolag.

De fyra största friskolekoncernerna har under de senaste fem åren gjort en vinst på 4,6 miljarder kronor. Kapitalister som Rune Andersson (Mellby gård AB/Academia) och Barbara Bergström (Internationella Engelska skolan) har blivit ännu rikare. Det intressanta är att f.d. politiker och politiska rådgivare är överrepresenterade bland dem som har startat friskolor. De har helt enkelt utnyttjat sina politiska kontakter och nätverk. En av dem som hårdast angrep det tidigare statliga och kommunala skolsystemet var ledarskribenten i DN Hans Bergström, Barbara Bergströms make. Många f.d. politiker sitter också i friskolornas styrelser; hela den politiska skalan från moderater till miljöpartister finns företrädd. Speciellt borgerligt styrda kommuner, men även vissa socialdemokratiska, värvar aktivt friskolor till kommunen och underlättar friskolornas etablering genom förmånliga hyresavtal. Friskolesystemet, som är helt världsunikt, skapades under Bildt-regeringen på 1990-talet, men ingen socialdemokratisk regering har vågat riva upp det. Det enda land som har haft en liknande system är Chile, men som sedan i princip har övergett det. Friskolesystemet – och andra privatiseringar av den offentliga sektorn – av har vissa uppenbara likheter med hur oligarkerna i det forna Sovjetunionen tillskansade sig offentlig egendom i samband med Sovjetunionens kollaps. Friskolesystemet möjliggjordes av det politiska etablissemanget; politiker har förtur till att starta friskolor; politiker berikar sig genom aktieinnehav eller styrelseposter.

Allt detta såldes som en valfrihetsreform, men handlar egentligen bara om rätten till välja bort andra elever, må de vara mindre studiemotiverade, stökiga eller helt enkelt ha fel hudfärg och härkomst.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här