Om “snabbspår” in i NATO

Under många år har en svensk NATO-anslutning varit en ickefråga i svensk inrikespolitik. Sverige har på pappret varit neutralt och alliansfritt samtidigt som samarbetet med NATO har eskalerat sedan millennieskiftet. ”Borgerliga” partier har krävt en anslutning men socialdemokratin har varit emot att ändra Sveriges officiella linje.

Efter Rysslands angrepp på Ukraina den 24 februari har en snabb omprövning skett och Sverige riskerar nu att redan under året bli en fullvärdig medlem av NATO-alliansen. Så här ser den ungefärliga tidtabellen ut:

Maj

Förarbeten. Frågan om Sverige ska ansöka om ett NATO-medlemskap diskuteras nu i det Socialdemokratiska partiet. Den 13 maj kommer riksdagspartiernas analys av det säkerhetspolitiska läget ska presenteras, och senast den 24 maj ska den socialdemokratiska partistyrelsen komma med ett beslut i frågan.

Månadsskiftet maj-juni

Då den socialdemokratiska partistyrelsen sagt ja till ett NATO-medlemskap förs frågan upp i riksdagen där troligen bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar emot. Därefter gör Sveriges regering en ”viljeyttring” där man förklarar att Sverige vill bli NATO-medlem varpå den formella ansökningsprocessen startar. I samband med detta kommer förmodligen flera NATO-länder att utfärda ”säkerhetsgarantier” för Sverige och det är troligt att NATO skickar flottstyrkor till Östersjön för att markera att man är beredd att strida för att Sverige ska ansluta sig.

Maj–juni

Länder som vill bli medlemmar i NATO inleder efter en ”viljeyttring” en intensifierad dialog med NATO. Syftet är att öppet diskutera frågan utan att NATO för den delen lovar framtida medlemskap. Detta steg kommer troligen att bli mycket kort, kanske endast ett par veckor

Maj–juni

Membership action plan. Sedan 1999 får potentiella NATO-medlemmar en så kallad Membership action plan, MAP, en anpassad plan med kriterier som NATO vill att landet ska uppfylla innan man kan bli medlem. Denna process har för många nya NATO-medlemmar pågått i flera år, men enligt uppgifter till DN (DN 2022-05-08) skulle förhandlingarna kunna vara över på 1–2 dagar (!) i Sveriges och Finlands fall.

Slutet av juni

Inbjudan. När alla NATO-länder kommit överens om att Sverige ska få gå med i NATO och uppfyller alla sina kriterier kommer Sverige att bli formellt inbjudet att bli medlem i NATO.

Slutet av juni

Anslutningsförhandlingar mellan NATO-ledningen och Sveriges Regering. Syftet med förhandlingarna är att bekräfta Sveriges vilja att ansluta sig till NATO, samt att ”komma överens” om eventuella ytterligare reformer inom svensk säkerhetspolitik.

Slutet av juni

Avsiktsförklaring. Efter anslutningsförhandlingarna ska Sveriges utrikesminister skriftligt bekräfta att Sverige vill ansluta sig till NATO, samt bifoga en tidslinje över hur man planerar att genomföra eventuella ytterligare reformer som beslutat om i förhandlingarna.

Juni

Tillträdesprotokoll. NATO förbereder tillträdesprotokoll. Dessa ska sedan undertecknas och godkännas av alla NATO-länder.

Hösten 2022

Inbjudan att tillträda. När tillträdesprotokollen ratificerats av medlemsstaterna bjuder NATO:s generalsekreterare formellt in Sverige att bli NATO-medlem.

Hösten 2022

Tillträde. Riksdagen fattar beslut om att godkänna tillträdesprotokollen. När Sveriges statsminister signerat och sedan deponerat ett dokument som kallas anslutningsinstrument till USA blir landet officiellt en NATO-medlem.

Den 11 september är det riksdagsval i Sverige. Som alla ser kommer det valet i praktiken vara betydelselöst för processen att ansluta Sverige till NATO. Ansökan och anslutningsförhandlingarna kommer att klaras av före valet. Om anslutningen ska stoppas krävs att Miljöpartiet och Vänsterpartiet får majoritet i riksdagen, vilket är helt osannolikt.

Samtidigt vet vi att tveksamheten och motståndet mot ett svenskt NATO-medlemskap är stort och att svängningen i opinionen efter Rysslands invasion av Ukraina, kan vara kortvarig. Det svenska monopolkapitalet vill att Sverige går med i NATO och socialdemokratin griper tillfället för att på detta kuppartade sätt driva fram ett beslut.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här