Världskonferens för militanta kvinnokämpar

I början av september i år kommer den tredje världskonferensen för den militanta kvinnorörelsen att genomföras i Tunisiens huvudstad Tunis. Den förra konferensen genomfördes 2016 i Nepals huvudstad Kathmandu och efter att ha skjutits upp på grund av Corona-epidemin kommer konferensen nu att genomföras.

Konferensen 2016

Den andra världskonferensen för militanta kvinnor på gräsrotsnivå genomfördes under mottot “Kvinnor erövrar de högsta bergen!” i Katmandu Nepal från 13 till 18 mars 2016. Två tusen kvinnor deltog i det militanta öppningsmötet den 13 mars. Ett tusen trehundra deltagare från 48 länder, inklusive mer än 200 nepalesiska och internationella volontärer, deltog i konferensen. Kvinnor från 61 länder var direkt inblandade, även om inte alla kunde ta sig till Katmandu. Den 14 och 15 mars genomfördes workshops där 560 deltagare diskuterade tio viktiga kvinnofrågor. I generalförsamlingen den 16 och 17 mars deltog 74 delegater från 40 länder som representerade 13 länder från Afrika, åtta länder från Asien 13 länder från Europa, fyra länder från Mellanöstern och två länder från Latinamerika.

I en slutresolution slogs det fast att konferensens mål var att få fler och fler militanta gräsrotskvinnor och kvinnoorganisationer att bekämpa patriarkala strukturer, bekämpa imperialismen och slåss för kvinnans frigörelse. Resolutionen avslutades med följande paroller:

Utveckla våra strukturer för en världsomspännande, kontinental och regional samordning och för upp den till en högre nivå.

Förbättra vårt organisatoriska arbete

Utveckla vår kommunikation genom att använda alla tekniska medel utan att försumma säkerhetsaspekterna!

Samordna vår kamp! I varje kamp måste kvinnor känna sig säkra på att de kommer att stödjas och att deras kamp blir känd över hela världen!

Utveckla vår egen identitet och kultur. Vi måste höja medvetenheten hos män och kvinnor mot patriarkala strukturer och tankesätt!

Lyft fram exempel på kvinnors självförsvar som ett effektivt och legitimt svar för kvinnor mot alla typer av våld mot kvinnor!

Samarbeta med andra sociala rörelser, arbetarnas, böndernas, miljöaktivisternas, fredsaktivisternas, aktivisternas rörelse på grund av sexuell läggning, kast, färg, ras och religion, med revolutionärer, kort sagt: Med alla dem som kämpar för befrielse!

Låt oss söka, diskutera, finna och kämpa för alternativ till detta kapitalistiska system! Det kan inte ske en radikal förändring av kvinnors situation om inte en drastisk förändring sker i det politiska, ekonomiska och sociala systemet. För att uppnå ett sådant mål bör rörelsen för kvinnors frigörelse förena sig med folkets revolutionära kamp för att förändra det befintliga systemet.

Låt oss utvecklas som en militant rörelse av “världskvinnor” som samarbetar kontinuerligt, effektivt och med en vision!

Stärk de unga kvinnorna i deras beslutsamhet att ta ansvar som “unga världskvinnor” för kvinnorörelsens framtid! Vi styrs av framgången med de tre gemensamma dagarna av handling och kamp och ser fram emot nästa världs kvinnokonferens om fem år 2021 på en annan kontinent!

Världens kvinnor kommer att erövra de högsta bergen! Vi ska bygga ett samhälle där kvinnor inte diskrimineras, utnyttjas och förtrycks!

https://worldwomensconference.org/?lang=en

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här