Debatt: Ukraina tycks i allt väsentligt vara en amerikansk halvkoloni

Begreppet halvkoloni användes av kommunistiska internationalen (1) för att beskriva de länder som till namnet var självständiga men som var ekonomiskt och militärt underkuvade. Är Ukraina i ett sådant förhållande till imperialismen eller är det eller självständigt land?

Ukraina blev ett kapitalistiskt land med revisionisternas övertagande 1956. Därefter ingick det som en del av det social-imperialistiska imperiet fram till 1991. När ekonomin privatiserades övertogs bolagen av några hundra “oligarker” (2) som gjorde sig till storföretagare genom att köpa bolag billigt av staten.

Hur ser det utländska inflytandet ut?

Enligt USA:s utrikesdepartement så finns numera inga hinder för utländska monopol att verka i landet:

“Foreign and domestic private entities can engage in all forms of remunerative activity, with some exceptions: foreign companies are restricted from owning agricultural land, producing bio-ethanol, and some publishing activities” (3)

I februari 2022 uppgavs Ukraina ha fått mer “utländska investeringar” än hela Ryssland:

“The unfolding Russian invasion of Ukraine jeopardises the fate of almost $500bn in accumulated foreign direct investment (FDI) as the sweeping sanctions promised by the US, EU and UK risk cutting out western companies active in the region. Accumulated foreign investment in Russia, which tracks the stock of active FDI interests in the country in any given year, stood at $446.7bn at the end of 2020, according to Unctad data.” (4)

De länder som har exporterat mest kapital till Ukraina de senaste 20 åren är USA, Tyskland, Ryssland och Storbritannien i den ordningen (4). Sverige ligger på 10:e plats. Med tanke på att Ukrainas BNP (vad som omsätts i landet på ett år) är 155 miljarder dollar så är 500 miljarder i ackumulerad kapitalimport under ca 20 år ett högt tal som påverkar landets förmåga att driva en självständig politik.

“Just over 300 MNCs have at least one subsidiary in Ukraine, and about one-quarter (27%) of them are US-headquartered. More than half (57%) are based in western Europe.” (9)

När det gäller regional kapitalexport så exporterar Ukraina lite kapital, mindre än t.ex. Serbien, Bulgarien och Litauen (5).

Ukraina har en utlandsskuld om 125 miljarder dollar och betalningarna motsvarar 12 procent av statsbudgeten vilket har lett till en kampanj för att för att skulden ska avskrivas (6) med tanke på kriget. Detta krävs enligt ett upprop bland annat av en större fackförening i Ukraina vilket leder till tanken att kommunister kanske borde ställa sig bakom kravet? Som en jämförelse betalar Sverige ungefär 29 miljader i räntor på statskulden av en budget på ca 1100 miljarder sek. Det motsvarar ungefär 2,5 procent.

Typiskt för tredje världen

Ukraina är för övrigt beroende av råvaruexport med en mindre del tekniska produkter. Över 80 procent av exporten är råvaror (7) vilket som bekant är typiskt för länder i tredje världen. Många länder i tredje världen exporterar arbetskraft vilket även Ukraina gör i en extrem omfattning:

“Ukraine’s Statistical Agency estimates that around 4.6 million Ukrainians are working abroad, legally and illegally. That is fully 25 percent of Ukraine’s economically active population.” (8)

När det gäller militären så spenderade Ukraina 5,9 miljader dollar på militären 2021. Mellan januari 2022 och maj 2022 så bidrog enbart USA med nästan 26 miljarder dollar (10) medan övriga länder bidrog med 5-6 miljader. Med tanke på den extrema obalansen mellan vad ukrainska staten själv står för och vad som USA står för så kan lungt konstatera att Ukraina är militärt beroende av USA-imperialismen.

En bas för utländska soldater i Ukraina var länge ” Yavoriv Combat Training Center” i Lviv nära Polen (11) men Ryssland sprängde basen i luften. Det rapporteras att uppåt 20 000 utländska soldater strider på den ukrainska sidan.

En del utbildning flyttad till säkrare mark:

“U.S. service members in Germany have begun training Ukrainian soldiers on key systems being used to defend Ukraine against the Russian invasion, Pentagon Press Secretary John F. Kirby said today. ” (220429)

Kompradorer i ett halvkolonialt Ukraina

“There is a distinction between the comprador big bourgeoisie and the national bourgeoisie. The comprador big bourgeoisie is a class which directly serves the capitalists of the imperialist countries and is nurtured by them” (Mao, 11)

Det finns självfallet en nationell bourgeoisie i Ukraina och troligen är en del av de så kallade oligarkerna en del av nationella borgarklass. Ukraina är dock dominerat ekonomiskt och militärt av USA-imperialismen och den klass som tjänar dem i Ukraina är en komprador storborgeoise och till vilka presidenten är knuten. Fakta ovan talar i alla fall för detta. Mer undersökning behövs.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-colony

(2) oligark = person som ingår i oligark­i, oligarki = fåmannavälde

(3) https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/ukraine/

(4) https://www.fdiintelligence.com/content/news/ukraine-war-jeopardises-500bn-in-foreign-investment-80757

(5) https://www.investmentmonitor.ai/analysis/ukraine-fdi-snapshot-foreign-investment

(6) https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-demand-imf-to-cancel-ukraines-unjust-debt

(7) https://www.worldstopexports.com/ukraines-top-10-exports/

(8) https://www.wilsoncenter.org/blog-post/ukrainians-abroad-the-economics-and-politics-labor-migration

(9) https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/mncs-companies-risk-ukraine-russia-conflict

(10) https://www.statista.com/chart/27278/military-aid-to-ukraine-by-country/

(11) https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3020199/dod-leaders-say-training-ukrainian-forces-is-paying-dividends/

Sven Laurin

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här