Studiet av Maos lilla röda hade två sidor under kulturrevolutionen

Texten är hämtad från Against Lin Biaoism and Tendencies Towards Empty Sloganeering  i Red Paper nr 2 https://www.bannedthought.net/USA/MCU/RedPages/RedPages-02-Jan2022-r2.pdf,  sid. 31

“Under uppbyggnadsskedet av den stora proletära kulturrevolutionen  (DSPK) främjade Lin Biao studiet av Maos verk genom “Den lilla röda” (Citatboken), en praxis som togs upp på massnivå under de första åren av DSPK. Detta hjälpte till att samla massorna för revolutionens sak, både i Kina och till en viss grad utomlands – ”Den lilla röda” studerades till exempel av grupper inklusive Black Panthers (efter att först ha använts som ett insamlingsverktyg[1]). Men Lin Biaos strömning och relaterad politik försökte behandla Maos ord på ett religiöst sätt som skadade massornas förmåga att objektivt främja kampen. Detta ledde till att Mao och andra utfärdade direktiv för att stoppa praxis som rutiniserade morgon- och kvällsläsningar av citaten och andra sådana ritualer (min fetstil). Till slut försökte Lin Biao bilda ett nytt borgerligt högkvarter i partiet i efterdyningarna av Liu Shaoqis och hans allierade kapitalistfarares nederlag under den tidiga DSPK. Hans tomma slagord baserade på selektiv användning av Maos ord tjänade till att avväpna massorna. Som en arbetare i en Shanghais Generatorfabrik uttryckte det omkring 1973, med hänvisning till Lin Biaos handlingar i ord men inte med namn nämnandes:

I många år har jag varit aktiv i revolutionen. Jag är bekant med revolutionär teori. Tack vare kulturrevolutionen, och tack vare den bittra kampen mellan de två politiska linjerna, har jag lärt mig att det inte räcker med arbetarklassolidaritet och en önskan att arbeta hårt för revolutionen. Man måste läsa Marx och Lenin för att lära sig revolutionär teori. Jag hade läst lite och jag sa till mig själv att det räckte istället för att verkligen försöka förstå. Sedan rådde Liu Shaoqis följeslagare oss att ta en genväg i studiet av Marx och Lenin, så jag slutade studera dessa verk. De utnyttjade vår entusiasm för Mao Zedongs gärning och uppfann tjusiga slagord som Mao Zedong-tänkandet som det ultimata inom den samtida marxism-leninismen, eller att ett av Maos ord är värt 10 000 andras. De klädde ut sig till de sanna auktoriteterna vad gäller Mao Zedong-tänkandet. De sa att det finns så många verk av Marx och Lenin att det inte går att läsa alla. Genom att propsa på en genväg försökte de skilja Mao Zedong-tänkandet från marxismen-leninismen.”

 I Sverige uppstod den s.k. rebellrörelsen 1968 i KFML:s avdelningar på diverse studentorter som Uppsala, Stockholm och Lund. Denna småborgerliga rörelse trodde att det var möjligt att genomföra en kulturrevolution i Sverige, trots att det ännu inte hade skett någon socialistisk revolution. Deltagarna ägnade sig just åt manisk högläsning av ”Den lilla röda” och förvandlade studiet av den till en simpel ritual. Rebellrörelsen dansade bara en sommar och föll snabbt ihop. Men den vaccinerade KFML/SKP och partiet såg via sitt bokförlag till att fyra band av Maos valda verk, Skrifter i urval liksom en rad särtryck utkom och understödde utgivningen av Maos militärpolitiska skrifter på annat förlag. Linjen var att uppmuntra kadern att studera hela texter av Mao Zedong och inte nöja sig med citat.

26/6 2022

[1] I Sverige sålde ”Den lilla röda” i c:a 100 000 exemplar av Danielius bokhandel, vilket tjänade som en viktig ekonomisk grundplåt för den fortsatta verksamheten. Danielius bokhandel omvandlades sedan till Oktoberförlaget.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här