Är betalskolor nästa steg?

I början av 1990-talet införde Sverige friskolesystemet, vilket underlättades av att Göran Perssons socialdemokratiska regering redan hade kommunaliserat skolan, d.v.s. staten upphörde att vara huvudman. Detta friskolesystem är helt unikt i världen; Chile införde ett liknande system under Pinochet, men har i dag i huvudsak gått ifrån det.

Kärnan i friskolesystemet är att eleverna får välja skola och att en skattefinansierad skolpeng följer varje elev. Det är fritt fram för de privatägda friskolorna att ta ut en vinst om skolans utgifter för eleverna understiger skolans samlade skolpeng för eleverna. Vinstmotivet är naturligtvis de privata friskolornas främst drivkraft och har lett till uppkomsten av stora skolkoncerner som Akademedia, Internationella Engelska Skolan, Kunskapsskolan och Torengruppen, liksom en rad mer eller mindre obskyra skolaktörer, som bedriver undermålig undervisning, förskingrar pengar eller så småningom gör konkurs (och överlåter eleverna till den kommunala skolan).

Friskolornas mantra är valfrihet och konkurrens. Men det är fråga om en falsk valfrihet; det vill säga rätten för föräldrar och elever att välja bort andra elever.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här