CPI(maoist) om behovet av en ny internationell organisation utan “centralisering”

Bilden är från Kominterns grundande 1919

CPI(maoist)är troligen det starkaste kommunistiska partiet i världen idag (vi räknar inte revisionistpartier). Det enda parti som kan jämföras med detta är troligen Filippinernas kommunistiska parti. Vad de tycker om frågan om att bilda en ny international är därför intressant och påverkar den kommande utvecklingen.

I ett cirka 20 sidor långt dokument som är ett internt underlag för diskussion beskriver de tidigare projekten med att bygga en internationell kommunistisk organisation. Tydligt är att de anser att de tidgare projekten varit mycket positiva, från Marx första International till RIM som kuppades av avakianisterna i USA (RCP).

De betonar kampen mot revisionismen och att det skulle vara skadligt att göra försök att ena “alla” och dra med opportunister och kommunister i samma internationella organisation. Det har bjudits in en rad olika organisationer som har skrivit under deras 1:a maj-uttalande. Undrar om de har koll på alla dessa organisationer?

Här finns deras interna underlag för diskussion.

“From the very beginning our party has held the position
that a centralised organisation like the RIM, functioning as an
embryonic political centre, is not suited to the existing subjective
conditions of the international Maoist movement. We still hold
the same position”

“The task of building up such an organisation needs proper
preparations in all aspects and consultations between parties, as
widely as possible. We must firmly keep in mind the lesson given
by the CPC led by Mao Tsetung, “…the history of the international
communist movement demonstrates that proletarian unity has
been consolidated and has developed through struggle against
opportunism, revisionism and splittism.” “Only when it has
theoretical and political unity can the international proletariat
have organisational cohesion and unity of action.” At present, apart
from adherence to Marxism-Leninism-Maoism, international
unity of Maoist parties and organisations demands clear lines of
demarcation from the neo-revisionism of Prachanda-Bhattarai and
the neo-revisionism of Avakian. It is absolutely necessary to insist
on this orientation and firmly reject opportunist plans of bringing
together all parties in the name of ‘broad unity’, irrespective of
their ideological, political positions.”

 

3 KOMMENTARER

 1. Det engelska ordet “international” i det citerade stycket är adjektiv och betyder “internationell”. I sitt 1-majuttalande skriver IKP (Maoisterna):

  “Det är en glädjande utveckling att några maoistiska organisationer instämde i vårt partis ståndpunkt om nödvändigheten av att bygga upp ett internationellt forum och begärde att omedelbart vidta åtgärder i denna riktning. Detta tyder på att världsproletariatets subjektiva styrka håller på att utvecklas. Låt oss med utgångspunkt i detta försöka inrätta internationella förenade forum med en särskild plan för att ge ett enat ledarskap för att bekämpa alla typer av imperialisternas offensiver och krig, för att skapa fred i världen, särskilt i Ukraina, och för de antiimperialistiska striderna. ”

  IKP (Maoisterna) talar om “internationella förenade forum”, vilket är mera en mötesplats. Det är någonting annat än Tredje Internationalen, som var ett världsparti, som tillämpade demokratisk centralism. Kominterns linje bestämdes på sju kongresser och mellan kongresserna leddes Komintern av EKKI, som motsvarade en centralkommitté. Om RIM i uttalandet heter det bland annat:

  “On the other hand, CoRIM became arrogant with the subjective assessment that it is absolutely correct. With its sectarian trends it created obstacles to the International Maoist movement. As we understand, this not only affected relations with other Maoist parties but caused problems within the RIM itself. Its sectarianism
  was manifested in a wrong attitude of deciding relations with parties solely on the basis of whether or not they accepted its Declaration. In view of the fact that the leadership of the Protracted People’s War of India are not member Parties of RIM and that it was not in the frame of People’s War it formulated, it bore a negative attitude towards these in various forms. It was negative towards the independent attitude and the independent
  effort of CPI(ML)[PW], later the CPI (Maoist) regarding Proletarian Internationalism. As a result it publicised the revolutionary struggle of its constituents only and ignored thos of others with a sectarian perspective even when they were making significant advances. It had a bad position on the unification
  process that led to the formation of our party. And it has given bad advice and tried to impose this on the participant parties of the RIM. It accommodated parties that were stagnating and away from revolutionary practice for decades together. The metaphysical, dogmatic, sectarian theoretical and political weaknesses that continued in the leadership of RIM since the beginning, is the main reason for such severe mistakes. This
  obviously raised questions on its claim to be an ‘embryonic political centre’. In view of the overall role played by the RIM, a summation of its experiences has great importance. This must also include a review of its ideological, political positions as seen in its Declaration and later Resolutions. The RIM had set itself the task of advancing towards an International of a new type. It set itself the twin tasks of working out the General Line for this organisation and a form of democratic centralism suited to an international organisation. Both of these
  tasks remained unfulfilled. Serious differences on evaluation of the world situation blocked advance in the matter of formulating a General Line. The Declaration of the RIM had wrongly implied that the principle contradiction at the world level was the onebetween imperialist powers and that a 3rd world war was
  imminent. This not only gave a wrong orientation, it seriously damaged the prospects of a broader unity among Maoist parties.”

 2. Om man läser dokumentet noga framgår det att IKP (Maoisterna) uppskattar Kinas Kommunistiska Partis och Mao Zedongs linje att inte bygga upp en ny international och i stället upprätthålla främst bilaterala kontakter med andra revolutionära partier och behandla dem som jämlikar. Jag delar den synen. IKP (Maoisterna) är helt införstått med Maos och KKP:s kritik mot Komintern. Kritiken mot RIM är också omfattande, vilket redan framgår av det första citatet. Förhoppningsvis kommer denna viktiga text snart att översättas till svenska.

  • Vad menar du med International? CPI(maoist) kämpar för att bygga upp en internationell organisation (typ International). Det första stycket i texten uttrycker detta:

   “The proletariat is an international class. It is the most revolutionary class. It can liberate itself only by accomplishing the mission of emancipating the whole of humanity, a world task to be carried out through leading the world socialist revolution to success by smashing the imperialist system and all reaction and
   thus advancing to communism. This forms the basis for the need of an international organisation of the proletariat.”

   Frågan för dem är inte om det behövs en internationell organisation utan hur den ska se ut och de vill inte ha en högt centraliserad organisation.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här