Debatt: Vart ska Wallenbergssfärens arv gå?

Vi publicerar här i oredigerat skick en text som har kommit in till redaktionen.

En av de enskilt viktigaste samhällsfrågorna i denna gamla stat ska snart besvaras: Vart ska Wallenbergssfärens arv gå? Wallenbergssfären med SEB som flaggskepp är ökänd för att som ägare i SKF och delägare i dotterbolag bland annat ha byggt sin förmögenhet på de allierades, och axelmakternas, de övriga finansoligarkernas krigsmaskiner – 70% av kullagrena i den hitlerfascistiska folkmordsmaskinen, och som delägare i den tyska finansoligarkins bolag, bland annat IG Farben, på giftgasen Zyklon B.

Byggt sin förmögenhet på invasioner – bl.a av Ukrainska SSR – och förintelsen. På försäljning av missiler och annat krigsmateriel till den amerikanska krigsmakten och dess plundring av naturrikedomar i Vietnam, Jugoslavien, Afghanistan, Irak och hela världen. På NATOs bombningar med utarmat uran. De är den femte generationens bankmän som gradvis tagit makt över industrin och byggt finansimperiet. De äger och har också stort inflytande över mediehusen och utnyttjar hänsynslöst arbetande människor.

De har själva varit aktiva i en del av dessa “affärer”, men sfärens makthavare idag tycker säkert ändå det är orättvist att de ska straffas för vad tidigare generationer har gjort. De gillar att prata om “värderingar” och vill så klart inte stå till svars för tidigare generationers illdåd och förbrytelser. Men de står gärna till svars för kapitalet! Och vad ska nu den sjätte generationen välja? 

Rapporter i media om allt lidande från kriget i Ukraina blir fler för varje dag. UNICEF Sverige rapporterar om miljontals flyktingar och deras partners samlar donationer för att ge vatten, mat, sjukvård, tak över huvudet till folk. Samma saker sker i många länder i tredje världen. Kriget innebär bara förstörelse, död och mer lidande för massorna och starkare monopol för finansoligarker.

“Våra” mindre imperialistmakter, som “svea rike” är nästen för internationella monopolistiska sammanslutningar och har varit absolut nödvändiga i krig för att de mest aggressiva imperialistmakterna, och finansoligarkerna som står bakom dem, ska kunna säkra sina monopolprofiter och tvätta sina blodspengar. Det som Uppdrag Granskning 27 april 2022 visade, att SEB och Danske Bank genom Ühispank och Sampo Bank i Baltikum i flera år tvättat pengar för den ryska finansoligarkin värda 200 miljarder euro, är ytterligare ett bevis för en annan viktig punkt Lenin skriver om i “Imperialismen…” 1916: Att monopoliseringen (grundvalen för finansoligarkin) fortgår helt oavsett banklagstiftning. Kapitalexporten mellan de svenska och US-amerikanska finansoligarkerna är enormt viktig för imperialismen och USAs krigsmakt. Den svenska finansoligarkin har genom Göran Persson och enbart genom det statliga gruvbolaget LKAB aktiemajoritet i SSAB, som har 40% av marknadsandelarna för tjock stålplåt i USA, och bil- och “säkerhets”-industrin är huvudkunderna. Ericsson har också haft mycket stora marknadsandelar i södra Afrika. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen kallade i sin bok “Den Svenska Vapenexporten” det internationaliserade ägandet för en överlevnadsstrategi för krigsindustrin. Men trots det kommer imperialismen ändå i den nuvarande strategiska offensiven i revolutionen mot imperialismen och världsreaktionen att sopas bort från jordens yta inom de kommande 8-58 åren, som ideologin Marxismen-Leninismen-Maoismen, med Ordförande Gonzalos universella bidrag Perus Kommunistiska Partis Linea Politica General markerar. Det stora flertalet koloniserade nationer har till hälften befriats från kolonialism och feodalism, tack vare de nationella befrielserörelserna, den internationella proletära rörelsen och den internationella kommunistiska rörelsen, som de två första är de stora strömmarna i. Arbetarrörelsen har idag erfarenhet av socialism. Av kulturrevolutionen. I Indien, Turkiet, Peru och på Filippinerna bekämpas imperialismen, byråkratkapitalismen och halvfeodalismen med folkkrig, ledda av ideologin MLM, idéer från Gonzalo och kommunistiska partier. Idag är majoriteten av världens befolkning stadsbor. De arbetande massorna och de förtryckta folkens är idag bestämt starkare än imperialismens krafter och deras styrka växer i det långa loppet.

I ett imperialistiskt krig ökar finansoligarkins makt, det internationella proletariatet och de förtryckta folken får bara död. Socialismens och kommunismens makt, arbetarklassens, de arbetande massornas makt minskas. Målet om en värld utan rika eller fattiga, med allsidig utveckling, utan exploatering, en produktion av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, kommer längre bort. Utvecklandet av produktivkrafter för att främja proletariatets hälsa och miljöer som är vänliga för liv trycks ned av finansoligarkin på grund av att nya investeringar alltid blir mindre och mindre lönsamma för kapitalisterna, det Marx kallar profitkvotens fallande tendens. Först tog de kontroll över både bankerna och industrierna samtidigt, sedan blev deras huvudsakliga intresse att genom sammanslutningar med andra finansoligarker, även internationellt skapa monopol och plundra allmänheten. Finansoligarkerna skulle bara kunna ha en utvecklingsvilja genom att KÄNNA lidandet, känna förtryck – som världens arbetare och de nationer de förtrycker känner. De har aldrig fått höra och förstå orden “KÄNN HUR DET KÄNNS!”.

Så hur ska krigen då avslutas, och länderna byggas upp på snabbast och bästa möjliga sätt?
Hur skulle dessa 31 individer, ens om alla tog del, någonsin kunna bära vidare skulden för att ha stått bakom kallblodiga mord på så många människor? Vikten av denna förmögenhet? Tyngden av allt detta kapital? De enda starka nog att lyfta den och bära den vidare är de massor som skapat den med sin tid, sitt blod, svett och sina tårar.
De arbetande massorna i världen och de fötryckta nationernas folk, mest de förtryckta nationernas folk. Afrikas, Asiens, Amerikas, Östeuropas, inte minst Ukrainas samt de romska, samiska och inuitiska förtryckta folken. De breda massor i de mäktigaste imperialistiska staterna som plundras med hjälp av finansinstitutioner i denna gamla stat. Massorna här som de längst har förtryckt, exploaterat och berövat makten från. Istället för uppstyckandet av länder måste uppstyckandet av förmögenhet, av finanskapitalet ske – en kvantitativ omfördelning av makten och deras maktpositioner ske – en kvantitativ omfördelning av makten och deras maktpositioner ske. Och det är ett internationellt projekt i global skala. Det är den enda vägen som kan leda till förändring i denna gamla stat, det enda som kan förändra oss själva och det enda här som kan förändra världen och sätta tillbaka lite värdighet i den.

Vad har du för idé om vad som kan göras med detta kapital? Dela den gärna i kommentarerna

8 KOMMENTARER

 1. Artikelns ideologiska kärna uttrycks i raden:
  “Marxismen-Leninismen-Maoismen, med Ordförande Gonzalos universella bidrag Perus Kommunistiska Partis Linea Politica General markerar.”
  Vanligen brukar gonzalister uttrycka detta genom parollen:
  ” Marxismen-Leninismen-Maoismen, huvudsakligen Maoismen, med president Gonzalos universella bidrag”

  Det nuvarande stadiet på den vetenskapliga socialismen är marxismen-leninismen-maoismen, vilket erkänns av alla verkligt kommunistiska partier, inklusive partierna i Indien och Filippinerna.

  Då gonzalisterna gör tillägget ”huvudsakligen maoismen” syftar man på sin egen definition av ”maoism”, som man hittat på i avsikt att inkludera diverse teorier som är anti-maoistiska och de facto revisionistiska. Man utnämner, helt subjektivt och på egen hand, dessa bidrag till ”universella”. På så sätt försöker man tvinga på sin reviderade ”maoistiska” linje på andra partier.

  Detta har framkallat splittring i den internationella rörelsen. De partier som stödjer gonzalisterna har inte sedan 2016 undertecknat gemensamma 1:a maj uttalande med Indiens Kommunistiska Parti(maoisterna).

  Frasen ”huvudsakligen Maoismen”, innebär också faktiskt ett förnekande av den fulla betydelsen av marxismen-leninismen-maoismen, som inte behöver några tillägg.

  Vad är det då för gonzalistiska teorier vi talar om? En sammanfattning, och kritik, av dessa finns bl.a i artikeln https://kommunisten.nu/?p=11922 .

  PKP/Gonzalo har inte utvecklat maoismen och inte kommit med några ”universella bidrag” överhuvudtaget. Vad krävs då för att ett ”bidrag” skall vara universellt. De indiska kamraterna sammanfattar det, i samband sin kamp mot den nepalesiska ”Prachandas väg”, på denna länken.
  http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/07/31/11763945-nar-ska-utvecklingen-av-marxismen-ges-en-universell-innebord/ Denna web-site innehåller dessutom en rad relaterade artiklar som publicerats de senaste åren i kommunisten.nu

  • Rätta mig om jag har fel, men var inte PKP först i världen med att definiera marxismen-leninismen-maoismen i och med dokument “Om marxismen-leninismen-maoismen”?

   • Först i världen? Det beror på omständigheterna om detta är något att framhäva eller inte. Fransmän var först i världen med att tala om att de var marxister – före både Marx och Engels, men Marx gillade inte den beteckningen. Kautsky var först med att använda beteckningen “leninism”, men han var motståndare till Lenin som bekant. Kinas Kommunistiska Parti var först med att använda beteckningen Mao Zedongs tänkande på den sjunde kongressen 1945, men Mao Zedong ogillade beteckningen. Han föredrog att man talade om “instruktioner från Mao Zedong” eller “verk av Mao Zedong”. I Sverige var KFML först med att använda beteckningen Mao Zedongs tänkande 1967 i sina grundsatser. MLM kan betyda vad som helst; det kan också betyda att folkkriget är universellt (en teori, som förhåller sig antagonistiskt till Maos uppfattning), militariserade kommunistpartier, koncentriska cirklar och att den revolutionära rörelserna i världen befinner sig i en strategisk offensiv (som är en mekanisk överföring av folkkrigets tre faser till världsläget). Allt detta är en revidering av Mao Zedongs teorier från “vänster”, kort sagt “vänster”revisionism.

    För övrigt görs inte revolutionen i första hand utifrån etiketter – se https://marxforum.se/index.php/2021/07/07/gors-revolution-utifran-etiketter/ ! I Lenins utkast till program för det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet 1895 – 1896 nämns inte ordet marxism; ändå ledde Lenin och bolsjevikpartiet till seger drygt 20 år senare. Det avgörande är i stället om det kommunistiska partiets ideologiska och politiska linje i praktiken lyckas vinna tillräckligt stöd bland arbetarklassen och förbundna, så att det när de objektiva villkoren så medger, förmår genomföra en socialistisk revolution eller ett segerrikt befrielsekrig.

 2. Artikelns ideologiska kärna uttrycks i raden:
  “Marxismen-Leninismen-Maoismen, med Ordförande Gonzalos universella bidrag Perus Kommunistiska Partis Linea Politica General markerar.”
  Vanligen brukar gonzalister uttrycka detta genom parollen:
  ” Marxismen-Leninismen-Maoismen, huvudsakligen Maoismen, med president Gonzalos universella bidrag”

  Det nuvarande stadiet på den vetenskapliga socialismen är marxismen-leninismen-maoismen, vilket erkänns av alla verkligt kommunistiska partier, inklusive partierna i Indien och Filippinerna.

  Då gonzalisterna gör tillägget ”huvudsakligen maoismen” syftar man på sin egen definition av ”maoism”, som man hittat på i avsikt att inkludera diverse teorier som är anti-maoistiska och de facto revisionistiska. Man utnämner, helt subjektivt och på egen hand, dessa bidrag till ”universella”. På så sätt försöker man tvinga på sin reviderade ”maoistiska” linje på andra partier.

  Detta har framkallat splittring i den internationella rörelsen. De partier som stödjer gonzalisterna har inte sedan 2016 undertecknat gemensamma 1:a maj uttalande med Indiens Kommunistiska Parti(maoisterna).

  Frasen ”huvudsakligen Maoismen”, innebär också faktiskt ett förnekande av den fulla betydelsen av marxismen-leninismen-maoismen, som i dagens läge inte behöver några tillägg.

  Vad är det då för gonzalistiska teorier vi talar om? En sammanfattning, och kritik, av dessa finns bl.a. i artikeln https://kommunisten.nu/?p=11922 .

  PKP/Gonzalo har inte utvecklat maoismen och inte kommit med några ”universella bidrag” överhuvudtaget. Vad krävs då för att ett ”bidrag” skall vara universellt. De indiska kamraterna sammanfattar det, i samband sin kamp mot den nepalesiska ”Prachandas väg”, på denna länken.
  http://nyaarbetartidningen.bloggplatsen.se/2022/07/31/11763945-nar-ska-utvecklingen-av-marxismen-ges-en-universell-innebord/ Denna web-site innehåller dessutom en rad relaterade artiklar som publicerats de senaste åren i kommunisten.nu

 3. “I Indien, Turkiet, Peru och på Filippinerna bekämpas imperialismen, byråkratkapitalismen och halvfeodalismen med folkkrig, ledda av ideologin MLM, idéer från Gonzalo och kommunistiska partier.”

  Sakupplysning: De maoistiska partierna i Indien, Filippinerna och Turkiet anser inte att folkkriget är universellt, d.v.s. Gonzalos teori.

 4. Känn hur det känns kan vara ett dåligt sätt att lösa motsättningar inom massorna. Det är riktat specifikt mot fienden

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här