Pride-tåget präglades i år av kraftigt av banker och storföretag och av riksdagspartierna. Samtigt syns en tydlig reaktion mot detta med kritik mot ”pink-washing”, Ebba Busch och rent allmänt mot att ”pride görs till en fest”.

Frågan av vad som var mest frånstötande i år? Handelsbankens jättevagn eller google-bilen? Bra var att någon gick med PKK:s flagga (bilden) som är förbjuden i t.ex. Tyskland. Det behövs mer solidaritet med kurdiska revolutionärer med tanke på att regeringen vill skicka folk för tortyr/avrättning i Turkiet för att komma med i NATO.