CPI(maoist) om revisionismen i Nepal

Öppet brev till Nepals Förenade Kommunistparti (maoisterna) från Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna)

Detta är den granskade och slutgiltiga versionen av detta viktiga 24-sidiga dokument, daterat till 20 juli 2009.

Det heter inledningsvis i brevet:

Kära kamrater,

Vi har med stor oro följt den senaste utvecklingen i ert land Nepal. I och med att CPN(Maoist) blev det enskilt största partiet i valet till den konstituerande församlingen i april 2008 och att den nya regeringen bildades av en koalition av flera partier, varav några är kända för sitt folkfientliga, feodala, proimperialistiska och proindiska expansionistiska förflutna, har det uppstått en ideologisk-politisk debatt i hela det revolutionära lägret i Indien och i världen om den väg, strategi och taktik som ert parti, numera UCPN(M), följer för att föra revolutionen i Nepal framåt. Allt detta gör det än mer angeläget att föra en djupare debatt om den ideologiskt-politiska linje som CPN(M) har följt, särskilt efter att det kom till makten genom val, efter ett tio år långt hjältemodigt folkkrig och efter att ha bildat regering med några av de ärkereaktionärer, som hade förtjänat de nepalesiska massornas vrede. ”

Nepals Kommunistiska Parti (Maoisterna), senare Nepals Förenade Kommunistiska Parti (Maoisterna), och dess folkarmé behärskade 80 procent av Nepals territorium – det som återstod att inta var Katmandu och en del större distriktshuvudstäder. I stället för att tålmodigt förbereda sig inför en kommande slutstrid inlät sig partiet i förhandlingar med såväl kungamakten och armén som de parlamentariska partierna och valde till slut samarbetet med de senare. Priset var folkarmén skulle demobiliseras och inkvarteras i uppsamlingsläger i väntan på att folkarmén skulle slås samman med den nepalesiska armén. Därmed gjorde sig partiet av med sitt främsta trumfkort, folkarmén, och kunde inte längre sätta makt bakom orden. Därmed inleddes en snabb degeneration av Nepals Förenade Kommunistiska Parti (Maoisterna) till ett sedvanligt, reformistiskt parlamentariskt parti.

För en mer detaljerad redogörelse om själva händelseutvecklingen i Nepal – se ”The bullet and the ballot box” med undertiteln ”The story of Nepal´s maoist revolution” av Aditya Adhikari.

Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna):s analys och kritik av de nepalesiska maoisterna är mycket intressant och läsvärd.

Läs vidare i dokumentet här;   MS Word format !

1 KOMMENTAR

  1. Com Mao had pointed out: “Those who demand freedom and democracy in the abstract regard democracy as an end and not as a means. Democracy as such sometimes seems to be an end, but it is in fact only a means. Marxism teaches us that democracy is part of the superstructure and belongs to the realm of politics. That is to say, in the last analysis, it serves the economic base. The same is true of freedom. Both democracy and freedom are relative, not absolute, and they come into being and develop in specific historical conditions.” (Ibid)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här