Ett möte för de politiska fångarna i Chile hölls nyligen i Stockholm. Situationen för  folkets rättigheter i Chile har under de senaste femtio åren varit ”ett öppet sår”.

Pinochets regim och de efterföljande regeringarna har inte respekterat grundläggande folkliga rättigheter. Den brutala repressionen mot demonstranter accelererade i oktober 2019 och ledde till att fler än 30 000 personer utsattes för våldtäkter, tortyr, försvinnanden, och tusentals demonstranter i fängslades, utan någon möjlighet till rättegång.

Trots att ingen sittande regering sedan Pinochets tid har medgett att det finns politiska fångar i Chile visar bedömningar gjorda av ”internationella organisationer” att det finns ett stort antal politiska fångar, främst ungdomar, som sitter fängslade i Chile.

Det finns organisationer som outtröttligt kämpar mot straffrihet, försvar rättigheter och frihet för alla politiska fångar i Chile, både för dem som sitter fängslade sedan Pinochets tid och de som blev fängslade i samband med protesterna 2019.

Mötet bethandlade frågor om hur de politiska fångarna ges rättvisa? Vad vi kan göra i Sverige.  Aktivisterna Guilermo Gumucio och Owana Madera från det chilenska nätverket Ni un día más en la cárcel (Inte en dag till i fängelse) i Chile var på plats.

Eventet organiserades av Latinamerikagrupperna och organisationen Chile Despertó – Sverige.

Socialdemokraterna försvarar regimen i Chile

Lorena Delgado tog upp frågan i riksdagen. Hon skriver:

”Svaret blev bland annat att Chile är en demokratisk rättsstat och att regeringen förväntar sig att Chiles oberoende rättsväsen undersöker de anklagelser om kränkningar som framkommit.”

Socialdemokratisk rättvisa, business as usual, inget får störa affärsrelationerna.